ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дробноход Микола Іванович

14.04.1940 - 07.10.2013

Місце народження: с. Бурівка Городнянського р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1962 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1965 працює в Київ. ун-ті: інженер, викл., професор., зав. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту. Кандидат дис. «Гидрогеология Левобережной части Украинского щита и некоторые вопросы методики изучения подземных вод для водоснабжения» (1968), докт. дис. «Закономерности формирования и методика изучения ресурсов подземных вод Украинского щита» (1988). Напрямок наук. діяльності: проблеми прогностичного моделювання складних природно-техногенних систем України в зв’язку з оцінкою запасів підземних вод. У галузі гуманіт. наук: наук. праці з питань стійкого екол. безпечного розвитку, екол. освіти, реформування нац. науки і освіти. Чл. спец. Вчен. ради Київ. ун-ту по захисту дис. Акад. АН ВШ України. Засл. діяч науки і техніки України. Засновник АН ВШ Укр. (1992-1999 віце-президент, з 1999 президент). Чл. правління Спілки викладачів ВШ та науковців України; експерт Держ. комісії України по запасах корисних копалин. 1997 засновник і гол. ред. наук. журн. «Освіта і управління». З 2000 чл. Нац. комісії з питань сталого розвитку при КМ України. З 2002 чл. Президії Укр. Всесвітньої Коорд. Ради. З 2006 радник міністра освіти і науки України. 2008 – чл. наук.-експертної колегії з питань соц.-екон. розвитку при КМ України. Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки. Нагороджений Академ. нагородами – орденами: «Ярослава Мудрого», «Володимира Святого», «Академ. пальм» (урядова нагорода Франції). Відмінник освіти України. Відзнака МОН України «Петро Могила». Автор понад 250 наук. праць, 10 монографій, 4 підруч., 8 навч.-метод. посіб. Осн. праці: Оценка запасов подземных вод: Учебник. К., 1989; Водообмін у гідрогеологічних структурах України: Монографія. К. 1989; Стійкий екологічно-безпечний розвиток і Україна: Навч. посіб. К., 2002; Оцінка запасів підземних вод: Підруч. К., 2008. Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999.

Автор: М.І. Дробноход

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи