ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Коржнев Михайло Миколайович

26.11.1946

Місце народження: с. Улус-Черга Шебалинського р-ну, Алтайського краю, Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив Томський ун-т ім. В.В. Куйбишева зі спец. «геохімія». З 2002 професор. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Геология и генетические особенности железистых кварцитов тараташского комплекса Южного Урала» (1980), докт. дис. «Геология и условия накопления толщ, раннепротерозойских железорудных бассейнов» зі спец. «геологія металевих і неметалевих корисних копалин» (1993). Фахівець з питань геології і металогенії докембрію та екол.-екон. проблем розвитку мінерал.-сировинного комплексу України. Сфера наук. досліджень: економіка природокористування і охорона довкілля. Розробив у співавт.: концепцію поліпшення екол. становища гірничодобувних регіонів України; концепцію удосконалення системи екол. безпеки України; проект Закону України «Про екологічну реабілітацію територій». У 2000 кер. природно-ресурсного напрямку Програми ООН сприяння сталому розвитку в Україні. 2002-03 брав участь у міжн. проекті GEF «Другий етап підтримки щодо біорізноманіття в Україні». Протягом останніх років осн. виконавець розділу теми НАН України «Розробка інформац. забезпечення виконання програми «Мінеральні ресурси України та їх видобування». Автор 100 наук. праць, 10 кол. монографій, Стратиграфічного Кодексу України, 8 підруч., навч. і наук.-метод. посіб. Осн. праці: Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіття України: Монографія. К., 2003. (у співавт.); Природно-ресурсні основи розвитку суспільства: Підруч. К., 2004; Реформування економічного механізму користування надрами: регулятора економічної, екологічної та соціальної безпеки країни: Монографія. К., 2005 (у співавт.); Реструктуризація мінерально-сировинної бази України та її інформаційне забезпечення: Монографія. К., 2007 (у співавт.); Базові поняття екологічної геології: Навч. посіб. К., 2008. (у співавт.); Екологічна геологія України: Навч. посіб. К., 2009.

Автор: М.М. Коржнев

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи