ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кошляков Олексій Євгенович

29.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1979 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1979-80 інженер, 1980-93 асист., 1993 доцент., з 2001 зав. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту. Засновник навч. лаб. геоінформаційних технологій на каф. гідрогеології та інж. геології Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Анализ гидрогеологических условий при техногенном воздействии на грунтовые воды (на примере г. Киева)» (1990). Докторська дисертація "Моніторинг гідрогеодинамічної складової геологічного середовища урбанізованих територій (на основі ГІС)" (2011 р.). Фахівець у галузі гідрогеол. мат. моделювання, геогр. інформ. системи в геології, екології підземної гідросфери, охорони навкол. середовища та раціонального використання природ. ресурсів при розробці родовищ корисних копалин. Експерт Держ. комісії України по запасах корисних копалин при Мін-ві охорони навкол. природ. середовища України. Залучається Мін-вом охорони навкол. природ. середовища України як наук. експерт з проведення держ. екол. експертизи проектної документації. Має державний кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця - експерта проектної документації у частині забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення (2013 р.). Нагороджений відомчими заохочувальними відзнаками Держ. геол. служби України. Почесний розвідник надр України.Почесна грамота Міністерства охорони навколишнього природного середовища (2008 р.), Подяка Президента України (2009 р.). Автор понад 100 наук. праць. Осн. праці: Гідрогеологічне моделювання: Підруч. К., 2003; Просторовий аналіз і моделювання у ГІС: Навч. посіб. К., 2003; Практикум з динаміки підземних вод: Навч. посіб. К., 2005; Екологічна геологія: Підруч. К., 2006. Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999; Екогеологія України. Навч.посіб. / Під ред. акад. В.М.Шестопалова. К., 2011.

Автор: О.Є.Кошляков

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи