ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Огняник Микола Степанович

09.05.1937

Місце народження: c. Іванків Бориспільського р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: 1963-90 старш. наук. співроб. лаб. меліоративної гідрогеології, доцент, 1990-2002 професор гідрогеології та інженерної геології каф. Кандидат дис. «Разработка методов осушения буроугольных карьеров (на примере Звенигородского буроугольного карьера)» (1968), докт. дис. «Закономірності формування техногенного режиму підземних вод території УРСР» (1989). Сфера наук. досліджень: мат. моделювання процесів фільтрації та міграції підземних вод, екол. гідрогеологія України, оцінка, контроль та прогнозування ситуації нафтохімічного забруднення підземних вод України. Активний учасн. респ. і міжн. наук. та наук.-практ. семінарів, конф., конгресів. Чл. спец. Вчен. ради для захисту дис. Київ. ун-ту. Чл. колегії Держ. комісії України по запасах корисних копалин. Лауреат премії ім. В.І. Вернадського. Автор понад 200 наук. праць. Осн. праці: Мінеральні води України: Підруч. К., 2000; Постоянно действующие математические модели гидрогеологических процессов. Монография. К., 1983; Постоянно действующие гидрогеологические модели интенсивно осваиваемых территорий УССР: Монография. К., 1991. Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999. 

Автор: В.М. Ткаченко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи