ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рудько Георгій Ілліч

24.03.1952

Місце народження: с. Шуга Надимського р-ну Тюменської обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук, доктор географічних наук, доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1974 геол. ф-т ЛДУ ім. Івана Франка, 1984 геогр. ф-т Чернів. держ. ун-ту . З 2003 професор. гідрогеології та інженерної геології каф. Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Геодинамика и прогноз оползней в зоне сочленения Русской платфомы с Предкарпатским прогибом» (1985), докт. дис. «Геодинамика и прогноз опасных геологических процессов Карпатского региона» (1992), докт. дис. «Iнженерно-геоморфологiчний аналiз рельєфоутворюючих процесiв (на прикладi Карпатського, Кримського та Кавказького регiонiв)» (1996), докт. дис. «Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи)» (2005). Викладає курси: «Екол. гідрогеологія», «Гідрогеохімія», «Планування та аналіз наукового експерименту». Фахівець у галузі екол. геології, геоекології, гідрогеології, інж. геології, гідрогеохімії, розвитку та підрахунку запасів родовищ корисних копалин. Сфера наук. досліджень: оцінка ресурсів геол. середовища, у т.ч. вивчення, моніторинг, прогнозування та інж. захист території від розвитку небезпечних геол. процесів, екол. безпека техноприродних геосистем, умови впливу геол. середовища на здоров’я людини. Нагороджений медаллю В.І. Лучицького. Присвоєно звання «Почесний розвідник надр». Чл. Спец. Групи Експертів Європ. екол. комісії ООН з гармонізації термінології щодо запасів і ресурсів корисних копалин. Автор понад 450 наук. праць, метод. розробок. Осн. праці: Екологічна геологія: Підруч. К., 1998; Екологічна геоморфологія та охорона надр: Навч. посіб. К., 2004; Гідрогеохімія: Підруч. К., 2007; Инженерная геодинамика Западной Украины и Молдовы: Монография. К., 2007; Конструктивна геоекологія: наукові основи та практичне втілення: Монографія. К., 2008. Л-ра: Екологія та природні багатства України. К., 2008. 

Автор: Г.І. Рудько

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи