ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Гідрології та гідроекології кафедра Гідрології та гідроекології кафедра

Заснована 1949 (1976–2002 – кафедра гідрології та гідрохімії). З 1998 каф. готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямом «гідрометеорологія» зі спец. «Гідрологія та гідрохімія». 2000 перший випуск магістрів. Випускники каф. працюють в установах Держ. гідрометслужби України та заруб. країн, Держводагенство, Мінприроди, НДІ НАН України і проектних організаціях. Штат каф. становить 9 викл., 6 співроб. навч.-допоміжного персоналу, 10 співроб. НДЛ. Перший зав. каф. – д-р техн. наук, проф. В.О. Назаров, який займався питаннями формування стоку, водного режиму і гідролог. прогнозування. З ім’ям д-ра техн. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР Б.А. Пишкіна, який очолив каф. в 1962, пов’язані дослідження динаміки берегів водосховищ Дніпровського каскаду. З 1968 зав. каф., канд. геогр. наук, в.о. проф. С.П. Пустовойт. У 1971 при каф. створюється проблемна НДЛ гідрохімії (з 1992 гідроекології та гідрохімії). 1975 перший випуск фахівців гідрологів за спеціалізацією гідрохімія, оскільки актуальним постає питання боротьби із забрудненням вод. 1976 каф. очолив д-р геогр. наук, проф., засл. діяч науки і техніки України В.І. Пелешенко, з яким пов’язано становлення і розвиток гідрохімічних досліджень. У 1981 при каф. створюється Богуславський гідролого-гідрохімічний стаціонар на р. Рось Київ. обл. для проведення наук. досліджень та навч. практик. З 1993 зав. д-р геогр. наук, проф. Л.М. Горєв, який разом з колегами розвивав дослідження на зрошуваних територіях. У 2000 каф. очолив д-р геогр. наук, проф., засл. діяч науки і техніки України В.К. Хільчевський. В ці роки розширилися гідрохімічні та гідрол. дослідження на експерим. водозборах у різних природ. зонах України, розробка гідроеколог. проблематики, засновано при каф. міжвідомчий наук. зб. «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія» (2000), започатковано проведення Всеукр. наук. конф. «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія» (з 2001). Взято участь у роботі над 3-х томною «Екологічною енциклопедією» (2006-2008), картами якості води до «Національного атласу України» (2007). Важливим є внесок у наук. дослідження каф. докторів наук: дослідження д-ра геогр. наук, зав. НДЛ (до 2001) Д.В. Закревського з гідрохімії осушуваних земель, д-ра геогр.наук, зав. НДЛ (до 2009) М.І. Ромася з гідрохімії водойм-охолоджувачів АЕС, д-ра геогр. наук, проф. О.Г. Ободовського з гідролого-екологічних питань руслових процесів, менеджменту водних ресурсів у басейнах річок, д-ра геогр. наук, доц. В.В. Гребня з вивчення гідрологічного режиму річок в умовах кліматичних змін. На каф. захищено 8 докт. та низка канд. дисертацій. Видано 13 підручників, 10 навч. посіб. з грифом МОНмолодьспорту України, значну кількість навч.-метод. літератури, понад 30 монографій. Випускники каф.: голова Держ. гідрометеорологічної служби України В.М. Ліпінський, заст. голови Держводгоспу України М.В. Яцюк, дир. Укр. наук.-досл. гідрометереологічного ін-ту В.І. Осадчий, дир. Центр. геофіз. обсерваторії О.О. Косовець. Л-ра: Хільчевський В.К. Кафедра гідрології та гідрохімії: освіта і наука. К., 2000; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2006; Географічному факультету – 75. К., 2008. В.К. Хільчевський

Будкіна Людмила Григорівна

 • Останні зміни:
02.01.1935

Місце народження: c. Устимівка Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1957 Київ. ун-т зі спец. «географ-гідролог». Канд. дис. «Гідрологічне районування лісостепової зони УРСР» зі спеціальності гідрологія суші (1962). 1957-95 інженер-методист заочного відділення географічного ф-ту, аспірант, асист., доц. каф. гідрології та гідрохімії Київ. ун-ту. 1962-95 викладала на каф. гідрології суші (тепер каф. гідрології та гідроекології) Київ. ун-ту. Читала спец. курси: «Вчення про стік», «Озерознавство», «Гідрологія суші» та ін. Наук. інтереси: гідрологічний режим річок України.

Читати далі >Галущенко Микола Григорович

 • Останні зміни:
28.05.1936

Місце народження: с. Щербани Машівського району Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1960 Київ. ун-т зі спец. «географ-гідролог». Канд. дис. «Дослідження витрат атмосферних опадів при формуванні дощових паводків» (1971). 1976-2002 доц. каф. гідрології і гідрохімії (тепер каф. гідрології та гідроекології) Київ. ун-ту. Викладав спец. курси: «Гідрометрія», «Ведення Держ. водного кадастру», «Воднобалансові дослідження і розрахунки», «Водогосподарські розрахунки», «Гідрологія України». Учасн. експедицій: на Пд. Уралі, у Пн. Казахстані, Укр. Карпатах, на трасі Пд.-Кримського каналу. Наук. інтереси: водобалансові дослідження. Автор понад 70 наук. і навч.-метод. праць з оцінки водних ресурсів і розрахунків водних балансів річок України.

Читати далі >Горєв Леонід Миколайович

 • Останні зміни:
03.08.1939- 18.11.1999

Місце народження: м. Ромни Сумської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1963 Київ. ун-т за фахом геолог-гідрогеолог. З 1971 працював у Київ. ун-ті: старш. наук. співроб. проблемної НДЛ гідрохімії, доц., проф., 1993-99 зав. каф. гідрології і гідрохімії (тепер гідрології та гідроекології) геогр. ф-ту.

Читати далі >Гребінь Василь Васильович

 • Останні зміни:
20.12.1964

Місце народження: м. Чита, РФ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1987 геогр. ф-т, каф. гідрології та гідрохімії Київ. ун-ту. 1987-1992 р. працював в університеті у проблемній НДЛ гідрохімії (тепер гідроекології та гідрохімії) геогр. ф-ту Київ. ун-ту: інженером, мол. наук. спів роб.; з 1992 асист., з 1999 доц., з 2013 проф. кафедри гідрології та гідрохімії (тепер гідрології та гідроекології).

Читати далі >Дубняк Сергій Сергійович

 • Останні зміни:
01.09.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1992 Київ. ун-т за фахом «гідролог». Канд. дис. «Гідродинаміка мілководь Дніпровських водосховищ, її екологічна роль» (1997). 1992-97 працював інженером Дніпровського басейнового управ. Держводгоспу України, 1998 н.с. Ін-ту гідробіології НАН України. З 1998 працює у Київ. ун-ті: асист., з 2002 доц. каф. гідрології та гідроекології.

Читати далі >Коноваленко Оксана Сергіївна

 • Останні зміни:
29.10.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила географічний ф-т Київ. ун-ту в 2000 році, каф. гідрології і гідрохімії. Канд. дис. «Гідроморфодинамічна оцінка руслових процесів гірських річок на прикладі басейну Верхньої Тиси» (2007). З 2007 році працювала в НДЛ гідроекології і гідрохімії географічного ф-ту Київ. ун-ту на посаді молодшого наукового співробітника. У 2011 році перейшла на кафедру гідрології і гідроекології на посаду асистента. Приймала участь в експедиційних дослідженнях на річках басейнів Тиси (2007- 2012 рр.), Прип‘яті (2007, 2010 рр.), Десни (2012 р.).

Читати далі >Курило Святослав Михайлович

 • Останні зміни:
01.09.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1998 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «гідрологія і гідрохімія», 2002 асп-ру Київ. ун-ту, каф. гідрології та гідроекології. Канд. дис. «Оцінка міграції стронцію-90 в природних водах зони відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі експериментального водозбору р. Борщі)»(2002). З 1998 працював мол. наук. співроб. в Ін-ті геол. наук НАН України. У 2002 асист. каф. гідрології та гідроекології Київ. ун-ту, з 2008 доц.

Читати далі >Левківський Степан Степанович

 • Останні зміни:
23.08.1934

Місце народження: c. Ширмівка Погребищенського райрну Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1958 Київ. ун-т зі спец. «гідрологія суші». Канд. дис. «Дослідження річного стоку річок рівнинної території України» (1965). 1965-98 працював у Київ. ун-ті доц. каф. гідрології і гідрохімії (нині каф. гідрології та гідроекології) географічного ф-ту. 

Читати далі >Лісогор Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
27.11.1936

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1960 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «гідрологія суші», 1967 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Дослідження динаміки берегів Київського водосховища» (1970). З 1968 працює у Київ. ун-ті: асист., з 1971 старш. викл., з 1974 доц. каф. гідрології і гідрохімії (тепер гідрології та гідроекології), 1977-80 заст. декана геогр. ф-ту з навч. роботи. Викладає курси: «Заг. гідрологія», «Гідрологія суші». «Гідрофізика». 1980-82 радник декана геогр. ф-ту Гаванського ун-ту (Республіка Куба). Брав участь в експедиційних дослідженнях каскаду Дніпровських водосховищ (зокрема дослідженні динаміки берегів Київ. водосховища).

Читати далі >Лук’янець Ольга Іванівна

 • Останні зміни:
15.06.1961

Місце народження: м. Магнітогорськ Челябінської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1983 географічний ф-т Київ. ун-ту, каф. гідрології суші. Канд. дис. «Система прогнозування паводків у Закарпатті на основі дослідження та математичного моделювання процесів стоку» (2003). З 1984 працювала в лаб. гідрол. прогнозів (тепер лаб. досліджень стоку та небезпечних явищ і гідролог. прогнозів) Укр. наук.-досл. гідрометеорологічного ін-ту: інженер, провід. інженер, наук. співроб. З 2002 працює у Київ. ун-ті асист., доц. (з 2009) каф. гідрології та гідроекології геогр. ф-ту.

Читати далі >Назаров Віктор Олександрович

 • Останні зміни:
18.03.1893- 26.09.1961

Місце народження: м. Сатка, тепер Челябинської область, РФ.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1922 Петроградський ін-т інженерів шляхів сполучення. Працював у системі Гідрометслужби України, займався гідрол. прогнозами, 1946–49 очолював Київ. наук.-досл. гідрол. обсерваторію. У Київ. ун-ті працював на географічному ф-ті 1949-61 зав. каф. гідрології суші (тепер каф. гідрології та гідроекології).

Читати далі >Ободовський Олександр Григорович

 • Останні зміни:
18.01.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1980 Київ. ун-т зі спец. «географ-гідролог». Канд. дис. «Руслоформуючі витрати води річок рівнинної частини України» (1988, МДУ ім. М. В. Ломоносова), докт. дис. «Регіональний гідролого-екологічний аналіз руслових процесів» (2002, КНУ ім. Тараса Шевченка). У Київ. ун-ті: з 1980 інженер, інженер-програміст, старш. інженер Інформаційного обчислювального центру, 1989–92 асист., з 1992 доц., з 2003 проф. каф. гідрології та гідроекології географічного ф-ту, з 1996 заст. декана з наук. роботи геогр. ф-ту.

Читати далі >Падун Микола Миколайович

 • Останні зміни:
18.09.1939

Місце народження: м. Носівка Чернігівcької області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1961 Київ. ун-т зі спец. «географ-гідролог». У Київ. ун-ті 1987-96: з 1991 доц., заст. декана, 1989-94 декан географічного ф-ту, зав. загальноуніверситетської каф. екології.

Читати далі >Пелешенко Василь Іларіонович

 • Останні зміни:
28.06.1927- 28.03.2014

Місце народження: с. Долина Обухівського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київ. ун-т (1957) зі спец. «геолог-гідрогеолог».  У Київ. ун-ті: 1957–68 інженер, з 1968 доц., старш. викл. на каф. гідрогеології та інженерної геології геологічного ф-ту. 1968–71 відп. працівник відділу науки ЦК Компартії України. У Київ. ун-ті з 1971–76 доц. каф. гідрології суші геогр. ф-ту, 1976 очолив каф. гідрології суші, яку за ініціативи П. перейменовано на каф. гідрології і гідрохімії (тепер гідрології та гідроекології).

Читати далі >Пишкін Борис Андрійович

 • Останні зміни:
03.09.1893- 29.01.1970

Місце народження: м. Казань, РФ.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
Закінчив 1924 Моск. с.-г. академію ім. К.А. Тімірязева зі спец. «гідротехнік». Учасн. ВВВ. Працював у водогосподарських установих Середньої Азії, Закавказзя. Зав. каф. в Омському с.-г. ін-ті, викладав у Київ. гідромеліоративному ін-ті. 1945-48 працював у секції водогосподарських проблем АН України. У Київ. ун-ті працював 1962-67 зав. каф. гідрології суші (тепер гідрології та гідроекології) географічного ф-ту. Водночас зав. відділу в Ін-ті гідрології і гідротехніки АН України (тепер Ін-т гідромеханіки НАН України). 

Читати далі >Пустовойт Степан Пилипович

 • Останні зміни:
15.09.1899- 04.09.1994

Місце народження: с. Красносілка, тепер Олександрійського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1926 Київ. гідромеліоративний ін-т зі спец. «інженер-меліоратор». Працював інженером меліоратором, викладав у Київ. лісогосподарському ін-ті, очолював сектор мережі Гідрометслужби України, викладав у Київ. гідромеліоративному ін-ті. У Київ. ун-ті працював з 1949: старш. викл., доц., 1968–76 зав. каф. гідрології суші (тепер гідрології та гідроекології) географічного ф-ту.

Читати далі >Савицький Віктор Миколайович

 • Останні зміни:
25.04.1948

Місце народження: м. Калинівка Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1972 хімічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «хімік-неорганік». Канд. дис. «Порівняльна характеристика амінотіо- і аміноселеноціанатних сполук деяких металів» (1976). Навчався 1967–68 в Карловому ун-ті (м. Прага, Чехословаччина). У Київ. ун-ті на географічному ф-ті: 1974-75 мол. наук. співроб., 1975-77 старш. інженер, 1978-99 старш. наук. співроб. ПНДЛ гідроекології та гідрохімії, з 2000 доц. каф. гідрології та гідроекології.

Читати далі >Хільчевський Валентин Кирилович

 • Останні зміни:
23.12.1953

Місце народження: с. Хотів Києво-Святошинського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив геогр. ф-т Київ. ун-ту (1976). У Київ. ун-ті: 1976–1988 інж., старш. інж., мол. та старш. наук. співроб НДЛ гідроекології та гідрохімії геогр. ф-ту, з 1989 доц., 1997 проф., 2000 зав. гідрології та гідроекології кафедри. Наук. кер. НДЛ гідроекології та гідрохімії (2002). 

Читати далі >Цайтц Єрмінінгельд Стефанович

 • Останні зміни:
26.04.1924- 26.10.2009

Місце народження: м. Єкатеринбург, РФ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1952 Київ. гідромеліоративний ін-т зі спец. «гідротехнік меліорації», асп-ру ін-ту. Канд. дис. «Дія хвиль на укіс незв’язаних ґрунтів» (1958). 1952–60 асист. каф. гідротехнічних споруд у Київ. гідромеліоративному ін-ті. 1960–78 старш. наук. співроб. Ін-ту гедромеханіки НАН України. У Київ. ун-ті: 1978–89 доц. каф. гідрології та гідрохімії, 1989–91 старш. наук. співроб., 1991–2000 провід. наук. співроб.

Читати далі >Чорноморець Юлія Олександрівна

 • Останні зміни:
14.03.1979

Місце народження: м. Богуслав Київської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Закінчила у 2001 географічний ф-т Київ. ун-ту, каф. гідрології та гідроекології. Канд. дис. «Оцінка циклічності багаторічних коливань стоку річок Українських Карпат» (2007). З 2004 – молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії гідроекології та гідрохімії Київ. ун-ту. З 2007 працює викладачем каф. гідрології та гідроекології.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи