ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Будкіна Людмила Григорівна

02.01.1935

Місце народження: c. Устимівка Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1957 Київ. ун-т зі спец. «географ-гідролог». Канд. дис. «Гідрологічне районування лісостепової зони УРСР» зі спеціальності гідрологія суші (1962). 1957-95 інженер-методист заочного відділення географічного ф-ту, аспірант, асист., доц. каф. гідрології та гідрохімії Київ. ун-ту. 1962-95 викладала на каф. гідрології суші (тепер каф. гідрології та гідроекології) Київ. ун-ту. Читала спец. курси: «Вчення про стік», «Озерознавство», «Гідрологія суші» та ін. Наук. інтереси: гідрологічний режим річок України. Автор понад 100 наук. та навч.-метод. праць з гідрол. розрахунків та стат. методів у гідрології.

Осн. праці: Основи загальної гідрології. К., 1975 (у співавт.); Внутрішні води України. Сер. Природа України. К., 1982 (у співавт.); Загальна гідрологія. К., 2000 (у співавт.). Л-ра: Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К., 2000; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. 

Автор: В.К. Хільчевський

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи