ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дубняк Сергій Сергійович

01.09.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1992 Київ. ун-т за фахом «гідролог». Канд. дис. «Гідродинаміка мілководь Дніпровських водосховищ, її екологічна роль» (1997). 1992-97 працював інженером Дніпровського басейнового управ. Держводгоспу України, 1998 н.с. Ін-ту гідробіології НАН України. З 1998 працює у Київ. ун-ті: асист., з 2002 доц. каф. гідрології та гідроекології. Читає курси: «Основи океанології», «Екол. менеджмент водних ресурсів», «Річковий стік та гідрол. розрахунки», «Екон. основи водокористування», «Основи гідромеліорацій». Брав участь в експедиціях на Дніпровських водосховищах, лиманах Пн.-Зх. Причорномор’я, Придунайських і Шацьких озерах.

Осн. роботи присвячені екол.-гідрол. дослідженням водосховищ. Автор 35 наук. праць. Осн. праці: Состояние экосистемы Киевского участка Каневского водохранилища и пути его регулирования: Монография. К., 1998 (в соавт.); Основи океанології: Підруч. К., 2001 (у співавт.); Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду. К., 2003 (у співавт.). Л-ра: Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К., 2000; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. 

Автор: В.К. Хільчевський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи