ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Горєв Леонід Миколайович

03.08.1939 - 18.11.1999

Місце народження: м. Ромни Сумської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1963 Київ. ун-т за фахом геолог-гідрогеолог. Канд. дис. (1971), докт. дис. «Теоретичні і методол. основи гідрохімії зрошуваних земель» (1986, Гідрохімічний ін-т, м. Ростов-на-Дону). Працював інженером-гідрогеологом, 1966-71 нач. партії тресту Київгеологія. З 1971 працював у Київ. ун-ті: старш. наук. співроб. проблемної НДЛ гідрохімії, доц., проф., 1993-99 зав. каф. гідрології і гідрохімії (тепер гідрології та гідроекології) геогр. ф-ту. Розробив та читав спец. курси з гідрохімії: «Меліоративна гідрохімія», «Регіон. гідрохімія», «Методика гідрохімічних досліджень» та ін. Створив 7 нових спец. курсів. Досліджував проблеми меліоративної гідрохімії, основи моделювання в гідрохімії і гідроекології, оптимізації екосередовищ. Займався дослідженнями, пов`язаними з проблемою оцінки, прогнозування, регулювання, менеджменту й оптимізації якості природ. вод, підвищення ефективності зрошувальних меліорацій, теорет. питаннями гідрохімії.

Автор понад 200 наук. праць, у творчому доробку – 41 книга.

Осн. праці: Меліоративна гідрохімія. К., 1984 (у співавт.); Оптимізація екосередовищ: У 3 т. К., 1997 (у співавт.); Гідроекологічні моделі: У 2 тт. К., 1999 (у співавт.). Почесний працівник Гідрометслужби України. Л-ра: Географічна енциклопедія України. 1989. Т.1; Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К., 2000; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. Арх.: Арх. КНУ імені Тараса Шевченка, 1999, спр.21-ПВС. 

Автор: В.К. Хільчевський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи