ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гребінь Василь Васильович

20.12.1964

Місце народження: м. Чита, РФ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1987 геогр. ф-т, каф. гідрології та гідрохімії Київ. ун-ту. Канд. дис. «Формування стоку важких металів у лісостеповій зоні України (на прикладі басейну р. Рось)» (1998), док. дис. «Регіональний ландшафтно-гідрологічний аналіз водного режиму річок України» (2011). 1987-1992 р. працював в університеті у проблемній НДЛ гідрохімії (тепер гідроекології та гідрохімії) геогр. ф-ту Київ. ун-ту: інженером, мол. наук. спів роб.; з 1992 асист., з 1999 доц., з 2013 проф. кафедри гідрології та гідрохімії (тепер гідрології та гідроекології). Викладає курси «Заг.гідрологія», «Водогосподарські розрахунки», «Гідрологія гірських регіонів», «Раціональне використання водних ресурсів», «Небезпечні гідрологічні явища». Виконує дослідження, пов'язані із вивченням впливу клімат. змін на гідрол. характеристики, формуванням стоку води і наносів річок України. За його науковим керівництвом захищено три кандидатські дисертації. Брав участь в експедиційних дослідженнях Дніпровсько-Бузького та Дністровського лиманів, 30 км зони відчуження ЧАЕС, каскаду Дніпровських водосховищ, дослідженнях на водозборах Богуславського гідролого-гідрохімічного стаціонару, Придеснянської та Велико-Анадольської водно-балансових станцій, дослідженнях на водоймах-охолоджувачах Хмельн., Пд-Укр. та Запоріз. АЕС, в басейнах річок Дніпра, Прип’яті, Півд. Бугу, Зах. Бугу, Дністра, Тиси. Заст. голов. редактора міжвідомчого наук. зб. «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія».

 Автор понад 160 наукових праць.

Осн. праці: «Загальна гідрологія»: підруч. К., 2000, 2008 (у співавт.), «Гідрометеорологічні умови басейну Чорної Тиси та їх вивчення»: навч. посібн., К., 2005 (у співавт.), 8 монографій, зокрема: «Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз)», К., 2010, «Термічний та льодовий режими річок басейну Дніпра з другої половини XX століття», К., 2010 (у співавт.), «Управление трансграничным бассейном Днепра: суббассейн реки Припяти», К., 2012 (у співав.) та ін. Л-ра: Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. – К.: Ніка-Центр, 2000; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідро екологи / За ред.. В.К.Хільчевського. – К.: 2004; Географічний факультет у персоналіях. Довідник. – К.: ВГЛ «Обрії», 2008. 

Автор: В.К. Хільчевський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи