ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хільчевський Валентин Кирилович

23.12.1953

Місце народження: с. Хотів Києво-Святошинського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив геогр. ф-т Київ. ун-ту (1976). Канд. дис. «Зміна хімічного складу річкових вод басейну Верхнього Дніпра під впливом антропогенного фактора», включаючи територію Росії, Білорусі та України (1981, гідрохімічний ін-т, м. Ростов-на-Дону, Росія), докт. дис. «Оцінка впливу агрохімічних засобів на стік хімічних речовин та якість поверхневих вод (на прикладі басейна Дніпра)» (1996). У Київ. ун-ті: 1976–1988 інж., старш. інж., мол. та старш. наук. співроб НДЛ гідроекології та гідрохімії геогр. ф-ту, з 1989 доц., 1997 проф., 2000 зав. гідрології та гідроекології кафедри. Наук. кер. НДЛ гідроекології та гідрохімії (2002). Викладає спецкурси «Основи гідрохімії», «Водопостачання і водовідведення», «Комплексне використання і охорона водних ресурсів». Наук. інтереси: дослідження, присвячені теорет. основам формування хім. складу поверхн. вод, агрогідрохімії, якості джерел водопостачання. Розвинув на каф. гідроекол. дослідження та основи гідрохімії регіональних басейнових систем. Брав участь в експедиціях на Азовському морі, Керчинській протоці, у басейнах основних річок України тощо. Започаткував проведення Всеукр. наук. конференції «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія». Гол. ред. зб. «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія». Чл. Нац. комітету України із здійснення Міжнар. гідрол. програми ЮНЕСКО. Понад 220 праць, зокрема: Роль агрохімічних засобів у формуванні якості вод басейну Дніпра. К., 1996; Загальна гідрохімія. К., 1997 (у співат.); Водопостачання і водовідведення: гідроекологічні аспекти. К., 1999; Гідрохімія океанів і морів. К., 2003; Загальна гідрологія. К., 2008 (відп. ред.). Співавтор карт в «Гидрохимическом атласе СССР» (1990) та Національному атласі України (2007). Нагороджений Почесними грамотами Київ. міськ. голови, МОН України, Держводгоспу України, Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Засл. діяч науки і техніки України. Почесний працівник Гідрометслужби України. Відмінник освіти України.

Літ.: Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К., 2000; Водоснабжение и водоотведение: Энциклопедия. К., 2002; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Шляхами успіху. К., 2008; Науковці України – еліта держави. К., 2010.

Автор: Я.Б. Олійник

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи