ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ободовський Олександр Григорович

18.01.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1980 Київ. ун-т зі спец. «географ-гідролог». Канд. дис. «Руслоформуючі витрати води річок рівнинної частини України» (1988, МДУ ім. М. В. Ломоносова), докт. дис. «Регіональний гідролого-екологічний аналіз руслових процесів» (2002, КНУ ім. Тараса Шевченка). У Київ. ун-ті: з 1980 інженер, інженер-програміст, старш. інженер Інформаційного обчислювального центру, 1989–92 асист., з 1992 доц., з 2003 проф. каф. гідрології та гідроекології географічного ф-ту, з 1996 заст. декана з наук. роботи геогр. ф-ту Викладає курси: «Руслові процеси та динаміку берегів водосховищ», «Гідравліку», «Основи руслознавства», «Міжн. гідроекол. співроб-во», «Заг. гідрологію». Розробив 3 нових спец. курси. Для студентів каф. гідрології та гідроекології започаткував зимову гідрол. практику. Під кер. О. та за його безпосередньою участю виконано 5 бюджетних, 20 госпдоговірних тем, 5 міжн. проектів. Наук. інтереси: гідролого-екол. аналіз руслових процесів, оцінка стійкості русел рівнинних річок, аналіз руслових процесів в нижніх б’єфах ГЕС, процеси руслоформування гірських річок, обґрунтування протипаводкових заходів та регулювання русел гірських річок, гідроморфологічна оцінка річкових водних об’єктів. Брав участь в експедиційних дослідженнях на Пн.-Кримському каналі (1986-87), Десні (1988-89), Дунаї (1991), дніпровських водосховищах (1990-94, 2003), на річках Закарпаття і Прикарпаття (1996-2000, 2006, 2008), на Прип’яті (2003, 2007). (2009), Почесними грамотами МОН України (2003), Мін-ва охорони навкол. середовища (2008), Держводгоспу України (2008). Відзначений подякою Президії НАН України (2009 р.).

Автор понад 190 наук. праць. Підготував 4 канд. наук.

Осн. праці: Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів (на прикладі річок України). К., 2001; Руслові процеси. К., 1998; Мониторинг использование и управление водными ресурсами бассейна р. Припять. Минск, 2003 (у співавт.). Чл. міжвузівської наук.-коорд. ради з проблем ерозійних, руслових та гирлових процесів при МДУ ім. М.В.Ломоносова, вчен. ради і президії УГТ, спец. ради по захисту докт. дис. (з 2003), чл. експерт. ради ВАК України з географії. Чл. редколегій ряду фахових журн. і наук. зб. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України». Л-ра: Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К., 2000; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Шляхами успіху. К., 2008; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. 

Автор: В.К. Хільчевський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи