ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Падун Микола Миколайович

18.09.1939

Місце народження: м. Носівка Чернігівcької області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1961 Київ. ун-т зі спец. «географ-гідролог». Канд. дис. «Річний стік і водний баланс Північного Алжиру» (1974, Ін-т географії АН СРСР). 1961-63 інженер в Укр. держ. ін-ті по проектуванню п-в целюлозно-паперової пром-сті «Укрдіпропапір». 1963-69 інженер, старш. інженер Укр. держ. проектно-пошукового і НДІ «Укрдіпроводгосп». 1964-68 працював кер. групи гідрологів в Алжирській Нар. Дем. Респ., де проводив пошукові і практ. роботи: вперше в заруб. практиці впровадив розробки буд-ва водосховищ для зрошення. 1968-79 – асп., мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. Укр. наук.-досл. гідрометеорологічного ін-ту. 1979-85 – нач. відділу держ. водного кадастру, дир. Укр. гідрометеорологічної обсерваторії; 1986-87 – старш. наук. співроб. Відділення географії Ін-ту геофізики АН УРСР. У Київ. ун-ті 1987-96: з 1991 доц., заст. декана, 1989-94 декан географічного ф-ту, зав. загальноуніверситетської каф. екології. Працював проректором, зав. каф. рекреаційних ресурсів і екології, в.о. проф. Київ. ун-ту туризму, економіки і права. Викладав курси: «Основи еколгії».

Сфера наук. досліджень: річний стік гірських річок та вплив на нього госп. діяльності. Розробляв концепцію екол. освіти в Україні. Автор 109 наук. праць, навч.-метод. розробок. Осн. праці: Основи загальної екології. К., 1993, 1995 (у співавт.); Географія: Посіб. для вступників до ВЗО. К., 1995, 1996 (у співавт.). Л-ра: Географи Київського Університету. Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003 

Автор: Я.Б. Олійник

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи