ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пелешенко Василь Іларіонович

28.06.1927 - 28.03.2014

Місце народження: с. Долина Обухівського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив Київ. ун-т (1957) зі спец. «геолог-гідрогеолог». Кан. дис. «Підземні води межирічя Сіверський Донець-Оскол» (1967), докт. дис. «Оцінка взаємозв’язку хімічного складу різних типів природних вод суші (оцінка, баланс і прогноз на прикладі території України) « (1981). Учасн. ВВВ. У Київ. ун-ті: 1957–68 інженер, з 1968 доц., старш. викл. на каф. гідрогеології та інженерної геології геологічного ф-ту. 1968–71 відп. працівник відділу науки ЦК Компартії України. У Київ. ун-ті з 1971–76 доц. каф. гідрології суші геогр. ф-ту, 1976 очолив каф. гідрології суші, яку за ініціативи П. перейменовано на каф. гідрології і гідрохімії (тепер гідрології та гідроекології). Викладав курси «Основи гідрохімії», «Гідрохімія України». Заснував ПНДЛ гідрохімії (тепер гідроекології та гідрохімії). 1993–2002 – проф. каф. 2002–03 провід. наук. співроб. НДЛ гідроекології та гідрохімії. Наук. інтереси: взаємозв’язок хімічного складу різних типів природних вод. Засновник гідрохім. школи у Київ. ун-ті. Розробив методологію оцінки взаємозв`язку хім. складу різних типів природ. вод та принципи кількісної оцінки впливу антропогенних факторів на формування гідрохім. режиму річок. Зробив значний внесок у формуванні меліоративної гідрохімії. Був головою спец. вчен. ради по захисту дис. Київ. ун-ту (1993-2003). Брав участь в експедиціях на Забайкаллі, Шацьких озерах, річках Прип`яті, Дунаї (заруб.), водоймах-охолоджувачах АЕС на території України та Смоленської АЕС в Росії, 30-км зоні ЧАЕС. Автор і співав. понад 200 наук. праць, 9 монографій, 28 підруч. та навч. посіб., 1 винаходу. Підготував 2 докторів наук, 5 канд. наук.

 Осн. праці: Оцінка взаємозв`язку хімічного складу різних типів природних вод (на прикладі рівнинної частини території України). К., 1975; Гидрохимический атлас СССР, М., 1990 (у співавт.); Гідрохімія України. К., 1995 (у співавт.); Гідрогеологія з основами інженерної геології. К., 2003 (у співавт.). Акад. Укр. Екол. Академії наук (1992). Акад. АН ВШ (1997). Засл. проф. Київ. ун-ту. Засл. діяч науки і техніки України. Почесний працівник гідрометслужби України. Лауреат премії ім. В.І. Вернадського УЕАН (1998). Почесний чл. УГТ. Учасн. міжн. форумів (Лондон, 1969, Токіо, 1970). Нагороджений орденами: «Знак Пошани» (1970), «За заслуги» ІІІ ступеня (1997), ІІ ступеня (2002). Л-ра: Географічна енциклопедія України. 1993. Т.3; Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К., 2000; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Шляхами успіху. К., 2008 Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. 

Автор: В.К. Хільчевський

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи