ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Цайтц Єрмінінгельд Стефанович

26.04.1924 - 26.10.2009

Місце народження: м. Єкатеринбург, РФ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1952 Київ. гідромеліоративний ін-т зі спец. «гідротехнік меліорації», асп-ру ін-ту. Канд. дис. «Дія хвиль на укіс незв’язаних ґрунтів» (1958). 1952–60 асист. каф. гідротехнічних споруд у Київ. гідромеліоративному ін-ті. 1960–78 старш. наук. співроб. Ін-ту гедромеханіки НАН України. У Київ. ун-ті: 1978–89 доц. каф. гідрології та гідрохімії, 1989–91 старш. наук. співроб., 1991–2000 провід. наук. співроб. Отримав вчене звання доц. (1965). Читав спец. курси: «Гідравліка з основами гідромеханіки», «Руслові процеси і динаміка берегів водосховищ», «Основи гідротехніки» та ін. Наук. інтереси: гідравліка річкових потоків, гідродинаміка вітрових хвиль та хвиль попусків у водосховищах і каналах, руслові деформації і проблеми їх регулювання, екол. безпека річкових русел та берегів водосховищ. Проводив експедиції на дніпровських водосховищах, Пд.-Кримському каналі, Кінбурській косі, Кілійському гирлі Дунаю, річках Закарпаття. Розробив і застосував у практиці водогосподарського буд-ва метод розрахунків і проектування укосів дамб, а також берегів без кріплення; обґрунтував метод розрахунку вздовжберегового потоку наносів на берегах водосховищ і морів. Учасн. ВВВ.

Автор 150 наук. праць, 5 авт. свідоцтв на винаходи у співавт. Підготував 1 канд. наук. Осн. праці: Дослідження вздовжберегового руху наносів на морях і водосховищах: Монографія. К., 1967 (у співавт.); Захист берегів водосховищ банкетами з гірської маси. К., 1974 (у співавт.). Нагороджений орденами: Вітчизняної війни II ступеня, «За відвагу» ІІІ ступеня, 11 медалями: «За оборону радянського Заполяр’я», золотою та срібною медаллями ВДНГ «За успіхи у розвитку народного господарства», «Ветеран праці», медаллю Жукова, «Захиснику Вітчизни».

Л-ра: Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К. 2000; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. Арх.: Арх. Ради ветеранів КНУ імені Тараса Шевченка. 

Автор: В.К. Хільчевський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи