ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Корчак-Чепурківський Овксентій Васильович

26.02.1857- 02.04.1947

Місце народження: м. Костянтиноград Полтав. губ. .
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.

1883 закінчив Харків. ун-т. Працював земськ. санітар. лікарем у Полтаві, на Херсонщині та Бессарабії. Після захисту докт. дис. «Материалы для изучения эпидемии дифтерии в России», 1899 призначений санітар. лікарем у Києві. 1903 обраний приват-доц. каф. гігієни мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира. 1907 першим в Рос. імперії на базі Київ. комерц. училища почав на громад. засадах читати лекції з соціал. медицини. 1908 разом з О. та Є. Черняхівськими сформував природ.-лікарську секцію в Укр. Наук. тов-ві (УНТ), на якій виступали з доповідями укр. мовою. 1918 призначений ордин. проф. Київ. Держ. Укр. Ун-ту по каф. гігієни. 05.10.1918 пизначений деканом мед. ф-ту того ж ун-ту. 07.03.1921 першим із медиків обраний дійсн. чл. ВУАН за спец. «Соц. медицина». Наприкінці 1921 організував і очолив при ВУАН «Наук.-досл. каф. охорони народного здоров’я і соціал. медицини» – перший укр. академ. наук. мед. заклад. Розробив номенклатуру хвороб укр. мовою (1924). Займався дослідженнями з історії земської медицини, профілактики інфекц. хвороб, демографії та санітар. статистики.

Осн. праці: Материалы для изучения эпидемии дифтерии в России. Вып. 1. Херосн, 1898; Изменение смертності в г. Києве со времен введения в нем канализации. М., 1902; Наши общественно-санитарные нужды настоящего времени // Труди об-ва киевск. врачей. К., 1905; Номенклатура хвороб. К., 1927; Основні етапи будування та розвитку вищої медичної школи в Києві за перше десятиліття існування радянської влади в Україні // Українські медичні вісті. 1928. №9/10. Л-ра: І.М.Макаренко, І.М.Полякова. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професоріів НМУ ім. О.О.Богомольця (1841– 2001). К., 2001; Пасько І. Творець укр. науково-медичної термінології та статистики (до 150-річчя від дня народження акад. Овксентія Корчак-Чепурківського) // Календар-щорічник. Українознавство. 2006.
Арх.: ДАК. Ф. З-352. Оп. 5. Спр. 795.

Автор: І.В. Пасько.

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи