ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Господарського права кафедра Господарського права кафедра

Викладання комерц. (торг.), а в рад. період – госп. права на юрид. ф-ті бере початок із часу заснування ун-ту св. Володимира, що здійснювалося (до 1973) на каф. цивіл. права (в дореволюційний період каф. рос. цивіл. законів).

Суч. каф. госп. права засновано у 1973, як каф. цивіл. і госп. права, згодом розділену на каф. госп. права і цивіл. права.

1987 внаслідок злиття каф. госп. права і каф. труд., сіль.-госп. та природноресурсового права створено каф. госп. та труд. права; 1988 реорганізовано в каф. госп. та аграрного права; 1992 перейменовано в каф. економ. права. 1996 утворено самостійну каф. госп. права.

Каф. забезпечує підготовку юрид. кадрів для народного госп-ва, юрид. служб госп. організації та госп. судів.

На каф. викладаються нормат. дисципліни – “Господарське право” та “Господарське процесуальне право”, спецкурси – проблеми госп. права, теорія госп. договірного права, інвест. право, корпорат. право, правові засади аудит. діяльності, правове регулювання зовнішньоеконом. діяльності, право пром. власності, міжн. комерц. арбітраж, комерц. право заруб. країн, правове регулювання  банкрутства, правовий режим майна суб’єктів господарювання, правове регулювання ринку цінних паперів, транспорт. право, правові засади страхової справи.

Чл. каф. здійснюється наук.-досл. робота. Видана низка монографій, велика кількість наук. статей з проблем госп. права і госп. процесуального права, навч. посіб. та підручників. Колектив каф. опублікував за заг. ред. В.Щербини навч. посіб. «Господарське право: Практикум» (2001, 2003).

На каф. підготовлено і захищено 6 докт. і 36 канд. дис. з юрид. наук.

Чл. каф. брали у часть у складі роб. груп по підготовці та доопрацюванні проекту Госп. кодексу України, Наук.-практ. коментаря Госп. кодексу України (2004, 2008).

З 16 штатних викладачів – 3 проф., д.ю.н. (Щербина В., Вінник О., Беляневич О.), 6 доц., к.ю.н. (Винокурова Л., Радзивилюк В., Поєдинок В., Кологойда О., Пацурія Н., Клєпікова О.), – 7 асист. (Повар П., Науменко О., Паракуда І., Чупрун О., Якимова І.), в т.ч. два асист. – к.ю.н. (Лукач І., Попова А.).

Беляневич Олена Анатоліївна

 • Останні зміни:
07.02.1966

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1990 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1990 –– викл.-стажист, 1995-99 – асист., 1999-2007 – доц., з 2007 – проф. каф. госп. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. З 2011 р. – головний науковий співробітник Інституту приватного права і підприємництва НАПрН України.

Читати далі >Винокурова Людмила Федорівна

 • Останні зміни:
04.04.1953

Місце народження: м. Болград Ізмаїл. (тепер Одес.) обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1979 – прокурор відділу по нагляду за розглядом кримін. справ у судах прокуратури м. Києва; 1979-82 – асп. юрид. ф-ту Київ. ун-ту. У 1982-92 – асист., доц. Ін-ту підвищення кваліфікації керівних працівників при Раді Міністрів УРСР. З 1992 – доц. каф. госп. права Київ. ун-ту.

Читати далі >Вінник Оксана Мар’янівна

 • Останні зміни:
06.12.1951

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1977 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту.  З 1994-96 – асист., 1997-2005 – доц., з 2005 – проф. каф. госп. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Дручок Генріета Володимирівна

 • Останні зміни:
01.05.1939

Місце народження: м. Глухів Сумськ. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1963 закінчила Київ. технол. ін-т легкої пром-ті. 1963-65 – інженер проектного відділу з-ду «Арсенал»; 1968-71 – інженер-патентознавець України сіль-госп. академії; 1971 – ст. викл. Ін-ту підвищення кваліфікації Мін-ва харчової пром-ті УРСР. З 1971 – ст. викл., 1974-99 – доц. каф. госп. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Клепікова Ольга Вікторівна

 • Останні зміни:
28.02.1977

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Укр. держ. морський тех. ун-т за спец. «Правознавство». 2003-05 – асист., з 2005 – доц. каф. госп. права Київ. ун-ту.

Читати далі >Кологойда Олександра В’ячеславівна

 • Останні зміни:
06.05.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
2001 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 2001-06 – асист., з 2006 – доц. каф. госп. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Лукач Ірина Володимирівна

 • Останні зміни:
04.07.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
2004 із ступенем магістра закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 2005 асист. каф. госп. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Пацурія Ніно Бондівна

 • Останні зміни:
30.10.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Адвокат. У 1997 закінчила юрид. ф-т Київ. університету. У 2001–2005 наук. співробітник Центру досліджень проблем прав людини юридичного факультету Київського університету. За сумісництвом 31.08.2001 по 31.08.2004 р. асистент кафедри господарського права. З 01.09.2004 р. – по теперішній час працює на посаді доцента кафедри господарського права.

Читати далі >Пилипенко Анатолій Якович

 • Останні зміни:
18.08.1942- 09.01.1995

Місце народження: с. Чапліївка Шостинського р-ну Сумськ. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1971 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1974 – мол. наук. співроб. Ін-ту держави та права АН УРСР. У 1977-95 – ст. викл., доц. каф. госп. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Побірченко Ігор Гаврилович

 • Останні зміни:
15.11.1923- 06.04.2012

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Акад. АПрН України (1993). Нар. посол України. засл. діяч науки і техніки України (1990). 1953 екстерном закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1965-71 – доц., з 1971 – проф., 1972-88 – зав. каф. госп. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Повар Павло Олександрович

 • Останні зміни:
01.01.1971

Місце народження: смт Чемерівці, Хмельниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
1999 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З р. асист. каф. госп. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Поєдинок Валерія Вікторівна

 • Останні зміни:
06.01.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
2001 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 2001-06 – асист., з 2006 – доц. каф. госп. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Позняк Еліна Владиславівна

 • Останні зміни:
06.05.1972

Місце народження: с. Райківці Хмельн. р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1994 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1994 – асист. каф. госп. права, з 1996 – асист., з 2006 – доц. каф. труд., зем. і екол. Права, з 2011 – доц. каф. екологічного права, з 2005 – заст. декана з Навч. -вих. роботи та самоврядування в гуртожитку, у 2007-08 – в.о. заст. декана юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Попова Анастасія Володимирівна

 • Останні зміни:
27.05.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
2002 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 2008 – асист. каф. госп. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Пронська Граціела Василівна

 • Останні зміни:
16.01.1938- 01.09.2006

Місце народження: м. Донецьк .
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1960 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1960 – інспектор міськ. відділу пенсійного забезпечення; юрисконсульт Голов. управ. профтехосвіти при Раді Міністрів УРСР. У 1968-73 – мол. наук. співроб. Ін-ту держави та права АН УРСР. З 1973 – доц. каф. цивіл. та госп. права, з 1986 – проф., 1988-98 – зав. каф. госп. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Радзивілюк Валерія Вікторівна

 • Останні зміни:
21.08.1959

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1983 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1985 – асист., з 2002 – доц. каф. госп. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Рєзнікова Вікторія Вікторівна

 • Останні зміни:
24.09.1978

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
2000 закінчила юрид. ф-т Хмельницького інституту регіонального управління та права. З 2011 – доцент кафедри господарського права Київського університету.

Читати далі >Щербина Валентин Степанович

 • Останні зміни:
07.11.1950

Місце народження: с. Новоандріївка Новгородківського р-ну Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Чл.-кор. АПрН України. 1978 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1978 – асист., з 1989 – доц., з 2001 – проф., зав. каф. госп. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи