ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вінник Оксана Мар’янівна

06.12.1951

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.

1977 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1977-78 – викл. права в Краматорськ. індустріал. ін-ті, 1978-83 – юрисконсульт ЖКУ Київ. авіац. вироб. об’єднання ім. 50-річчя Жовтня, 1984-87 – юрисконсульт тресту «Укркомунмонтажналадка», 1988-93 – ст. викл. Ін-ту підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Мінжитлокомунгоспу УРСР, 1993-94 – ст. викл. Нац. аграрн. ун-ту. З 1994-96 – асист., 1997-2005 – доц., з 2005 – проф. каф. госп. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. У 1995 захистила канд. дис.: «Правові питання діяльності підприємств в умовах переходу до ринку (на матеріалах ремонтно-будівельних підприємств та організацій житлово-комунального госп-ва України)», 2004 – докт. дис.: «Теорет. аспекти правового забезпечення реалізації публ. та приват. інтересів в госп. тов-вах». 1998 присвоєно вчене звання доц., 2006 – проф. Осн. напрями наук. і пед. діяльності: госп. право; корпорат. право; інвест. право; комерц. право заруб. країн. Чл. роб. групи з розробки проекту Госп. кодексу України. Чл. спец. вчен. рад при Київ. ун-ті та Ін-ті приват. права та підприємництва АПрН України. Під кер. захищені дві канд. дис. з юрид. наук. Автор понад 140 наук. та навч.-метод. праць. Осн. праці: Госп. тов-ва і виробничі кооперативи: прав. становище. К., 1998; Публ. та приват. інтереси в госп. тов-вах: проблеми прав. забезпечення. К., 2003; Наук.-практ. коментар Госп. кодексу України. К., 2004, 2008 (у співавт.); Інвест. право. Навч. посіб. К., 2000, 2005, 2009; Госп. право. Навч. посіб. К., 2005, 2008, Акціонерне право. К., 2000 (у співавт.), Госп. право: Практикум. К., 2001, 2003 (у співавт.) та ін. Л-ра: Доктори і кандидат юридичних наук за спеціальністю «Госп. право; госп. процесуальне право» Довідник. Д., 2002, 2004; Вчені-юристи України. Довідник. К., 1998. 

Автор: В.С.Щербина

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи