ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Імовірнісно-статистичних методів науково-дослідна лабораторія Імовірнісно-статистичних методів науково-дослідна лабораторія

Створена 1983 при каф. прикладної статистики за ініціативою проф. В.В. Анісімова. Першим зав. лаб. у 1983-87 був старш. наук. співроб. Є.О. Лебєдєв. Після його переходу на викл. роботу у 1987-93 лаб. очолив випускник каф. прикладної статистики Л.І. Лукашук. З 1993 по 2006 лаб. керувала Товмаченко Н.М. Нині лаб. очолює канд. фіз.-мат. наук Тмєнова (Лисак) Н.П. В різні часи в лаб. працювали випускники каф. прикладної статистики, д-ри фіз.-мат. наук О.І. Черняк, А.П. Юрачківський, канд. наук О.А.Чечельницький, В.В. Смирнова, В.Н. Сітюк та багато ін. Сучас. наук. напрями лаб.: теорія стохастичних систем та її застосування в інформ.-обчисл. мережах, мережах мобільного зв’язку, процеси ризику в актуарній математиці, програмно-алгоритмічне забезпечення прикладної статистики. Співроб. лаб. залучаються до навч. процесу, зокрема курсів економетрики, актуарної математики, вибіркових досліджень, соціальної статистики, алгебри, дослідження операцій. Ними разом з викл. каф. прикладної статистики та каф. дослідження операцій розроблені курси дистанційного навчання “Теорія ймовірностей”, ”Математична статистика”, “Соціальна статистика”, “Білінійні та квадратичні функції”, “Методи оптимізації”. В лаб. розроблено пакет STADEX, що включає методи та алгоритми статистичного аналізу часових рядів, планування експерименту, методики вибіркових обстежень, які створювались протягом багатьох років колективом лаб. та каф. прикладної статистики. В лаб. розроблено систему «Електронний університет», яка призначена для автоматизації процесів документообігу в ректораті університету та його структурних підрозділах. Сьогодні в лаб. «Імовірнісно-статистичних методів» працюють д-р фіз.-мат. наук, проф..Протасов І.В., канд. фіз.-мат. наук: зав. лаб. Тмєнова Н.П., доц. Доценко С.І., Губеладзе А.К., Пономарьов В.Д., пров. інженери-програмісти: Лукович О.В., Кучеренко О.В., інженер-програміст І категорії Усар І.Я. Лаб. підтримує наук. співроб-во з НДІ статистики Держкомстату України, Укр. наук. гігієнічним центром (лаб. “Мат. та інформ. методів в гігієні”), Нац. акціонерною страховою компанією “Оранта” та іншими установами. За роки існування лаб. видано 11 монографій, 17 навч. посіб., опубліковано понад 400 статей. Серед них: Анисимов В.В. Асимптотические методы анализа стохастических систем. Тбилиси, 1984; Анисимов В.В., Лебедев Е.А., Лукашук Л.И. Математические методы оптимизации процесса функционирования стохастических сетей обслуживания. К.: Знание, 1989; Лебєдєв Є.О. Концептуальні основи статистичного моніторингу. К., 2003 (у співавт.); Губеладзе А.К., Шарапов М.М. Скінченнозначні стаціонарні випадкові послідовності. К., Закусило О.К. Элементы теории массового обслуживания и асимптотического анализа. К., 1987 (у співавт.); Закусило О.К. Загальні процеси збереження з адитивним входом. К., 1998; Закусило О.К. Марковські процеси з напівдетермінованими частинами траєкторій. К., 2002. <i>Н.П. Тмєнова</i>

Губеладзе Автанділ Костянтинович

  • Останні зміни:
05.04.1949

Місце народження: с. Патрігеті, Цхалтубський р-н, Грузія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
1973 закінчив Грузин. політехн. Ін-т,1983 асп-ру Тбіліськ. ун-ту. 1973-76 працював за фахом у Тбілісі. 1976-1980 – інженер-програміст ОЦ Кутаїського політехн. Ін-ту ім. Н.І. Мусхелішвілі. З 1984 в Київ. ун-ті: 1984-1986 – інженер, з 1987 – мол. наук. співроб., з 2004 – наук. співроб. НДЛ «Імовірносно-статистичних методів».

Читати далі >Лукашук Леонід Ігорович

  • Останні зміни:
08.03.1957

Місце народження: м. Саратов, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1979 закінчив ф-т кібернетики, у 1982 асп-ру каф. прикладної статистики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. У 1988-93 – зав. НДЛ “Імовірносно-статистичних методів”. З 1995 року генеральний дир. ТМ “Лука”.

Читати далі >Тмєнова (Лисак) Наталія Пилипівна

  • Останні зміни:
15.09.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: завідувач.
1999 закінчила ф-т кібернетики Київ. ун-ту. 2003 - асп-ру ф-ту кібернетики, каф. дослідження операцій. З 2000 на каф. дослідження операцій ф-ту кібернетики: з 2003 за сумісн. – асист. каф. дослідження операцій, з 2006 – зав. НДЛ «Імовірнісно-стат. методів».

Читати далі >Товмаченко Ніна Миколаївна

  • Останні зміни:
22.08.1944

Місце народження: с. Пединівка, тепер Звенигород. р-н, Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1966 закінчила фіз.-мат ф-т Кишинів. ун-ту за спец. обчисл. мат. З 1983 в НДЛ імовірносно-статистичних методів мол. наук. співроб., а з 1993 по 2006 на посаді зав. НДЛ. З 1985 за сумісн. асист., а з 1995 – доц. на ф-тах кібернетики, соціології та психології.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи