ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Інформаційно-обчислювальний сектор Інституту журналістики Інформаційно-обчислювальний сектор Інституту журналістики

Створений у 1989. Осн. завданням ІОС – забезпечувати навч. процес відповідним програмним забезпечення електронно-обчисл. техніки, підтримувати дисципліни «Редакторський фах», «Інтернет-журналістика», «Вступ до спеціальності», «Програмування», цикл дисциплін з верстки та редагування на новому сучас. рівні, створювати нові курси з урахуванням новітніх технологій. Крім обслуговування навч. процесу ІОС відповідає за оснащення ІЖ сучас. тех. засобами. Кер. ІОС були: майбутній дир. ІЖ В. В. Різун (1989–2001), кандидат фіз.-мат. наук, доцент. В. Л. Рябічев (з 2001). На посадах інженерів упродовж згаданого періоду працювали майбутні професор. та зав. каф. О. К. Мелещенко та В.Ф. Іванов. Інженерами-програмістами ІОС працюють В.Є. Павлова (з 1979), М. В. Соловйов (з 2005), М.А.Фесенко (з 2000). Парк обчисл. машин у перші роки роботи ІОС нараховував 4 ПК типу «XT». Станом на січень 2001 парк ЕОМ нараховував 14 комп’ютерів типу «486 DX» та два принтери «Robotron». Відтоді тех. базу обчисл. сектору та матер. забезпечення каф., лаб., навч. відділу істотно вдосконалено, створено розгалужену локальну мережу з використанням бездротового зв’язку, яку поєднано оптичним високошвидкісним каналом з серверами ун-ту. На кінець 2009 парк ЕОМ, який обслуговується ІОС, нараховує понад 110 сучасних ПК, об’єднаних у локальну мережу; з них 32 ПК розташовані в 3 комп’ютерних класах, інші забезпечують роботу директорату, каф., лаб. Крім того, ІОС обслуговує 34 чорно-білі та кольорові принтери, 14 копірів та 5 сканерів, мережеве обладнання включає в себе свічі, принт-сервери, точки доступу Wi-Fi. За сприяння Всесвіт. служби BBC створено редакцію новин на базі комп’ютерів та систем монтажу DELL. У рамках спільного проекту з ЄС створено та адаптовано під укр. освітні стандарти система дистанц. навчання I-Learn, розроблено нов. сайт ІЖ. Кожна каф. забазпечена щонайменше двома комп’ютерами та багатофункціональним друкуючим пристроєм. Усі методисти користуються базами даних «Студент» та «Навантаження», що дозволило повністю автоматизовано обліковий бік організації навч. процесу. Силами інженерів ІОС та студентів ІЖ для виконання бакалавр. та магістер. робіт створено електрон. бібліотеку ІЖ, база даних «Штат» (викл. складу ІЖ), базу розпоряджень та віртуальну приймальну дир. Ін-ту. В.Л. Рябічев, І.М. Забіяка

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи