ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Іванов Євгеній Олександрович

14.05.1954

Місце народження: м. Ленінград, тепер Санкт-Петербург.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

1976 закінчив ф-т кібернетики за спец. “Математика ” з кваліфікацією “Теоретична кібернетика”, 1980 – асп-ру каф. теорет. кібернетики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. 1974-76 - працював за сумісн. лаборантом та старш. лаборантом каф. теорет. кібернетики. 1976-80 – інженер НДС, 1980-89 – асист., 1989-90 – доц. каф. теорет. кібернетики. З 1990 – доц. каф. інформаційних систем. За сумісн. 1993-94 – доц. каф. економіки НАУКМА; 1994-99 – доц., 1999-2005 – проф. каф. інформатики та інформац. технологій МАУП; 1998-99 – доц. каф. екон. кібернетики Київ. ін-ту економіки, менеджменту, банк. та страхової справи. 1986 – канд. дис. “Сложность параллельных алгоритмов распознавания свойств графов” за спец. “Математична кібернетика”. 1991 – вчен. звання доц. Осн. напрями наук. діяльності: паралельні обчислення, складність алгоритмів, теорія графів, бази даних, інформ. системи. Читає нормат. та спецкурси з програмування та алгоритмічних мов, інформац. систем, розробки алгоритмів та оцінювання їх складності, дискретної мат. Профорг та парторг каф., секретар Вчен. ради ф-ту, вчен. секретар спец. вчен. ради Д 01.01.23, вчен. секретар каф. інформац. систем, чл. метод. комісії ф-ту. Опублікував понад 50 наук. та навч. -метод. робіт, в т. ч. 5 навч. посіб. Осн. праці: Анализ параллельных алгоритмов при ограничениях на ресурсы. Препринт ИК АН УССР № 88-15, К., 1988 (у співавт.); Основи інформ. систем і технологій. К., 2002 (у співавт.); Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе “1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины” с примерами решений. М., 2001 (у співавт.); Робота з інформацією засобами MS Excel: Навчально-метод. комплекс. К.,2000 (у співавт.); Дискретна мат. Робочий зошит для студентів 1 курсу напрямків підготовки “Інформатика” та “Комп’ют. науки” ф-ту кібернетики. Частини 1, 2, 3. К., 2007 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи