ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кривий Сергій Лук’янович

10.08.1949

Місце народження: с. Заозерне, Тульчин. р-н, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

1972 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту за спец. «Математика» з кваліфікацією «Теорет. кібернетика». 1978 закінчив асп-ру Ін-ту кібернетики НАН України, 1974-75 – асист. каф. вищої мат. Вінниц. політехн. ін-ту. 1978-90 – мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. Ін-ту кібернетики НАН України. 1992-97 - за сумісн. на посадах доц. та проф. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну, КНАУ та Хмельн. нац. ун-ту. В Київ. ун-ті почав працювати з 2007 на посаді проф. каф. інформаційних систем ф-ту кібернетики спочатку за суміс., а потім в штаті. 1982 – канд. дис. «Поиск инвариантных соотношений в программах над свободными алгебрами данных». 1997 – докт. дис. «Ітеративні методи аналізу процедурних програм» за спец. «Теорет. основи інформатики та кібернетики». 1991 - присвоєно вчен. звання старш. наук. співроб. за спец. «Мат. кібернетика», 2002 – вчен. звання доц., в 2003 – вчен. звання проф. по каф. інформ. технологій проектування. Осн. напрями наук. діяльності: теорія автоматів, мат. логіка, прикладні аспекти мереж Петрі, мови специфікацій, оптимізація та обґрунтування алгоритмів і програм, методи розв’язання діофантових обмежень та їх застосування, теорія програмних інваріантів, прикладні аспекти теорії графів. Читає спецкурси з проблем дискретної мат. та методології розробки інформац. систем, теорії складності алгоритмів. Наук. кер. 5 канд. дис., захищених в Україні, і в Польщі. Чл. 4 спец. вчен. рад по захисту дис. (Ін-т кібернетики НАН України, Київ. ун-т, Київ. нац. ун-т архітектури та будівництва, КНАУ). Опублікував 156 наук. та навч.-метод. робіт, 1 підруч. та 6 навч. посіб. з грифом МОН. Осн. праці: Основи дискретної мат. К., 2002 (у співавт.); Лекции по дискретной математике. Санкт-Петерб., 2004. (у співавт.); Курс дискретної мат. К., 2007; Зб. задач з дискретної мат. К., 2008. (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи