ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Провотар Олександр Іванович

30.04.1958

Місце народження: с. Димер, Вишгород. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

У 1981 закінчив каф. теорет. кібернетики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту за спец. „Математика” з кваліфікацією „Теорет. кібернетика”, 1987 – заочн. асп-ру Ін-ту кібернетики ім. В. М. Глушкова АН УРСР. 1991-98 – старш. наук. співр. Ін-ту кібернетики, 1998-2000 - пров. наук. співр. Ін-ту кібернетики, 2000-03 – зав. каф. інформатики та комп. технол. КНЛУ, з 2003 - зав. каф. інформаційних систем Київ. ун-ту. 1989 - канд. дис. “S-трансляції та їх застосування”, 1997 – докт. дис. “Категорні методи в теорії метамат. моделей рекурсії”. Напрями наук. діяльності: мат. логіка, теорія алгоритмів, теорія категорій, теорія формальних систем, штучний інтелект (нечіткі системи, експертні системи, нейромережі), програмування. Розробив 6 нормат. та 4 спец. курси, читає нормат. курси “Інформ. системи”, “Актуальні проблеми об’єктно-орієнтованого програмування” та спецкурси “Метод резолюції в формальних теоріях”, “Проблемні питання сучасної науки та шляхи їх розв’язання”, “Елементи теорії формальних систем”, “Елементи категорного аналізу та теорії топосів”. Чл. спец. вчених рад Київ. ун-ту, Ін-ту кібернетики по захисту дис. Лауреат премії ім. М. Островського (1987), премії ім. В. М. Глушкова (1999), лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2003). Автор понад 100 наук. праць, підготував 10 канд. наук. Осн. праці: О применении категорных методов в Computer Sciense. Кибернетика и системный анализ, №4, 2000 (у співавт.); К вопросу о формальных моделях в исследовании критических скоростей. Кибернетика и системный анализ, № 4, 2002 (у співавт.); О паралогичности некоторых логических построений. Кибернетика и системный анализ, № 3, 2008 (у співавт.); Neural networks diagnostics in Homeopath system. Iternational Jornal „Information Theories and Applications”, vol. 15/2008 (у співавт.); Поиск общих принципов формализации в теоретических и прикладных исследованиях. Iternational Jornal „Information Theories and Applications”, vol. 16/2008 (у співавт.); Вступ до некласичної математичної логіки. К., 2009 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи