ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Іноземних мов економічного факультету кафедра Іноземних мов економічного факультету кафедра

Була створена рішенням Вченої ради ун-ту від 21 травня 2012 р. До складу каф. увійшли 22 викладачі (з них 13 канд. наук) різних підрозділів Ін-ту філ., які забезпечували викладання англ., франц., нім. та ісп. мов на екон. ф-ті. Серед викладачів каф. є стажери ун-тів Європи і США, Фулбрайтовські стипендіати, професійні перекладачі. Науковці каф. – учасники міжн. наук. конференцій з лінгвістики, педагогіки та методики викл. ін. мов. Завідувачі каф.: канд. філ. наук, доц. Петровський М.В. (2012-2013), канд. філ. наук, доц. Борисенко О.А. (з 2013 р.). Каф. забезпечує викладання англ., франц., нім. та ісп. мовами наступних курсів: ін. мова фахового спрямування; ділова ін. мова; ін. мова для аспірантів; спецкурси магістратури; факультативний курс усн. та письм. перекладу англ. екон. інформації. Науковці каф. проводять дослідження за напрямком: Впровадження європейських мовних кваліфікацій та стандартів викладання іноземних мов. Досліджуються актуальні питання лінгвістики, перекладознавства, педагогіки та методики виклад. ін. мов. На каф. виходить зб. наук. праць з лінгвістики та методики викладання «Іноземні мови на нефілологічних факультетах» (гол. ред. – доц. Петровський М.В.), авторами якого є викладачі ун-тів Києва, Одеси, Львова та ін. міст України. Викладачі каф. є авторами підручників з англ., ісп. мов для студентів екон. спеціальностей, словників з економіки та менеджменту, перекладачами колект. монографії з історії економічних вчень, драм. творів для Нац. акад. театру імені Івана Франка. О.А. Борисенко

Антонова Марина Юріївна

 • Останні зміни:
31.12.1984

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Остання займана посада: асистент.
У 2007 році закінчила Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Мова і література (англійська, французька)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника англ. та франц. мов і зарубіжн. літ-ри, перекладача з англ. та франц. мов. У Київ. ун-ті: 2007 р. – асистент каф. англ. мови природнич. ф-тів ІФ, з 2012 – асистент каф. ін. мов екон. ф-ту.

Читати далі >Борисенко Олександра Анатоліївна

 • Останні зміни:
14.08.1975

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1997 закінч. відділ. рос. філол., 1999 – відділ. англ. філол. філол. ф-ту ЛДУ. У Київ. ун-ті з 2006 – доц. каф. англ. мови природнич. ф-тів І.Ф; з 1.02.2013 – в.о. зав. каф. іноз. мов екон. ф-ту.

Читати далі >Кізлайтіс Кіра Володимирівна

 • Останні зміни:
26.06.1933

Місце народження: м. Харбін.
1959 закінчила Київ. ун-т. З 1962 р. викл. каф. англ. мови філологічних, з 1970 р. старш. викл. каф. англійської мови природнич. ф-тів ІФ, з 2012 – каф. іноз. мов економ. ф-ту.

Читати далі >Олійник Ірина Валентинівна

 • Останні зміни:
05.08.1970

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1992 закінч. відділ. франц. філол. ф-ту ром.-герм. філології ОДУ. У Київ. ун-ті: 2004 – доц. каф. англ. мови природнич. ф-тів І.Ф., з 2012 – доц. каф. ін. мов екон. ф-ту.

Читати далі >Петровський Микола Васильович

 • Останні зміни:
07.10.1946

Місце народження: м. Коростень Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1974 закінчив відділення перекладачів та асп-ру (1977–80) ф-ту ром.-герм. філологічних Київ. ун-ту; 1988 р. стажувався в ун-ті м. Лідс, В. Британія. В Київ. ун-ті: 1983–84 – старш. викл.; з 1984 – доцент., 1991–94 – зав. каф. англ. мови природнич. ф-ів, 1994–98 – зав. каф. англ. мови фіз.-мат. ф-ів, 2002–12 зав. каф. англ. мови природнич. ф-тів., 2012–13 зав. каф. ін. мов економ. ф-ту.

Читати далі >Полонська Ірина Петрівна

 • Останні зміни:
18.01.1966

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1988 році закінч. ф-тет англ. мови, а в 1995 – асп-ру при каф. граматики та історії англ. мови Київ. пед. ін.-ту ін. мов (нині – КНЛУ). З 2001 – доц. У Київ. ун-ті: 2010 – доц. каф. англ. мови природнич. ф-тів І.Ф., з 2012 – доц. каф. ін. мов екон. ф-ту.

Читати далі >Рубан Лариса Миколаївна

 • Останні зміни:
23.04.1981

Місце народження: Чорнобай Черкаської обл..
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
У 2003 році закінчила Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка за спец. «переклад» та здобула кваліфікацію спеціаліста філології, перекладача з англ. та франц. мов, у 2012 – асп-ру при Ін-ті пед. освіти і освіти дорослих. НАПН України. У Київ. ун-ті: 2003 р. – асистент каф. англ. мови природнич. ф-тів ІФ, з 2012 – асистент каф. ін. мов екон. ф-ту.

Читати далі >Сандига Лілія Олександрівна

 • Останні зміни:
13.08.1985

Місце народження: м. Алчевськ Луганської обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 2007 році закінчила Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Мова і література (англійська, французька)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника англ. та франц. мов і зарубіжн. літ-ри, перекладача з англ. та франц. мов. У Київ. ун-ті: 2007 р. – асистент каф. англ. мови природнич. ф-тів ІФ, з 2012 – асистент каф. ін. мов екон. ф-ту.

Читати далі >Свиридюк Тетяна Володимирівна

 • Останні зміни:
11.04.1982

Місце народження: м. Овруч, Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 2004 році закінчила бакалаврат та магістратуру за спец. «англ. та нім. мови», а у 2008 – асп-ру при каф. англ. філол. та перекладу Житомир. держ. у-ту ім. Івана Франка. У Київ. ун-ті з 2009 р. – асистент каф. англ. мови природнич. ф-тів ІФ, з 2012 – асистент каф. ін. мов екон. ф-ту.

Читати далі >Святюк Юлія Вікторівна

 • Останні зміни:
28.03.1975

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1997 закінч. Житомир. держ. пед. ун-т ім. І. Франка за спец. «англ. та нім. мови», у 2004 – асп-ру при каф. граматики та історії англ. мови КНЛУ. У Київ. ун-ті: з 2006 – старш. викл., з 2008 – доц. каф. англ. мови природнич. ф-тів І.Ф., з 2012 – доц. каф. ін. мов екон. ф-ту.

Читати далі >Сизенко Анастасія Сергіївна

 • Останні зміни:
08.06.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчила бакалаврат, магістратуру (2003) за спеціальністю «Мова та література (французька, англійська)» та асп-ру (2003-2007) Інституту філології Київськ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. У Київ. ун-ті: 2007 – асистент каф. романськ. мов І.Ф. з 2012– асистент каф. ін. мов екон. ф-ту.

Читати далі >Філатова Олена Олександрівна

 • Останні зміни:
24.09.1986

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчила бакалаврат і магістратуру (2008 р.) Київськ. нац. лінгв. ун-ту за спец. «Мова та література (англійська)» та асп-ру (2011 р.) при каф. англ. філол. І-ту філології Київськ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. У Київ. ун-ті з 2011 р. – асистент каф. англ. мови природнич. ф-тів ІФ, з 2012 – асистент каф. ін. мов екон. ф-ту.

Читати далі >Шевченко Людмила Олексіївна

 • Останні зміни:
29.12.1977

Місце народження: м. Ірпінь Київськ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила бакалаврат, магістратуру (1997-2002 рр) та асп-ру (2002-2006) при кафедрі іспанськ. та італ. філології Інститут філології, Київ. ун-ту ім. Т.Шевченка. У Київ. ун-ті: 2006 р. – асистент, доц. каф. романськ. мов І.Ф. з 2012 р. – доц. каф. ін. мов екон. ф-ту.

Читати далі >Шліхар Тетяна Олександрівна

 • Останні зміни:
23.03.1984

Місце народження: м. Первомайськ Миколаївськ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчила з відзнакою бакалаврат і магістратуру (2006)  та асп-ру при каф. теорії та практики перекладу з англ. мови І-ту філології Київськ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. 2011 р. виборола грант імені Фулбрайта на проведення наук. дослідження в галузі перекладу в США. Протягом 2011-2012 працювала при ун-ті штату Нью-Йорк в Бінгемтоні, США. У Київ. ун-ті з 2012 р. – асистент каф. ін. мов екон. ф-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи