ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Полонська Ірина Петрівна

18.01.1966

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1988 році закінч. ф-тет англ. мови, а в 1995 – асп-ру при каф. граматики та історії англ. мови Київ. пед. ін.-ту ін. мов (нині – КНЛУ). Канд. дис. «Заміщення висловлювання в мовленні персонажів (на матеріалі англомовної художньої прози)» (1996). З 2001 – доц. У Київ. ун-ті: 2010 – доц. каф. англ. мови природнич. ф-тів І.Ф., з 2012 – доц. каф. ін. мов екон. ф-ту. Осн. напрями наук. досліджень: лексикологія, лінгвопрагматика, методика викл. іноз. мов. Осн. праці: Слова мовленнєвої семантики як заміщувані висловлювання у тексті. К., 1995; Имена речевых актов как заместители прагматического содержания антецедента. Минск, 1996; Комунікативна неоднорідність висловлювань персонажного плану тексту. К., 1997; Опосредованный тип речевого общения как один из факторов замещения высказывания по прагматическому содержанию. К., 1997; Комунікативна облігаторність / факультативність заміщення висловлювання. Луцьк, 2001; Метод комбинирования Business English и General English в обучении. Ялта, 2006; Using a word ladder puzzle in teaching Business English. Прага, 2010. М.В. Петровський

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи