ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рубан Лариса Миколаївна

23.04.1981

Місце народження: Чорнобай Черкаської обл..
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

У 2003 році закінчила Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка за спец. «переклад» та здобула кваліфікацію спеціаліста філології, перекладача з англ. та франц. мов, у 2012 – асп-ру при Ін-ті пед. освіти і освіти дорослих. НАПН України. У Київ. ун-ті: 2003 р. – асистент каф. англ. мови природнич. ф-тів ІФ, з 2012 – асистент каф. ін. мов екон. ф-ту. Канд. дис. «Майстерність учителя у спадщині американського педагога-реформатора Джона Холта (1923-1985 рр.)» (2012). Осн. напрями наук. діяльності: педагогічна майстерність, гуманістична педагогіка, теорія і практика перекладу. Автор більше 30 наук. робіт з лінгвістики, методики викладання ін. мов, педагогіки. Осн. праці: Гендерні особливості художнього тексту в перекладі. Симферополь, 2007; Значення та співвідношення понять «текст» і «дискурс». Сімферополь, 2008; Мотивація студента – гарантія отриманих знань. К., 2010.; Професійно-педагогічне становлення Джона Холта – засновника альтернативного освітнього підходу. – Рівне, 2010; Комунікативна дидактика дорослих у педагогічній спадщині Джона Холта (1923-1985 рр.). Полтава, 2011; Розвиток дитячої фантазії в дискурсі поглядів американського педагога-реформатора Джона Холта (1923-1985 рр.). К., 2011; Популярність ідей американського педагога Джона Холта (1923-1985 рр.) у європейському педагогічному дискурсі. Миколаїв, 2011; Біографічне дослідження професійного становлення і розвитку американського педагога Джона Холта (1923-1985 рр.). – К., 2011; Американський педагог-реформатор Джон Холт (1923-1985 рр.): ґенеза ідей про майстерність учителя: навч.-метод. посіб. К., 2011 та ін. О.А. Борисенко

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи