ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сандига Лілія Олександрівна

13.08.1985

Місце народження: м. Алчевськ Луганської обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

У 2007 році закінчила Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Мова і література (англійська, французька)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника англ. та франц. мов і зарубіжн. літ-ри, перекладача з англ. та франц. мов. У Київ. ун-ті: 2007 р. – асистент каф. англ. мови природнич. ф-тів ІФ, з 2012 – асистент каф. ін. мов екон. ф-ту. Канд. дис. «Метафорична репрезентація концепту DEATH в англомовній картині світу» (2012). Осн. напрями наук. досліджень: когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, соціолінгвістика, лексикологія. Осн. праці: «Навчальні матеріали з курсу англійської мови за професійним спрямуванням. Тема: «Market research». К., 2008; Когнітивна метафора як спосіб утворення евфемізмів тематичного поля «Смерть» (на матеріалі англ. мови). К., 2007; Англомовна реклама у віртуальному просторі. К., 2008; Культурно-специфічні особливості вербалізації концепту DEATH за допомогою евфемізмів (на матеріалі англійської мови). К., 2009; Спортивні евфемізми на позначення смерті крізь призму когнітивної метафори (на матеріалі англійської мови). K., 2010; Символи смерті та англомовні реалії в евфемізмах, що вербалізують когнітивну метафору «Death is a journey» (на матеріалі англ. мови). K., 2010; Концептуальні метафори для позначення смерті у англомовних надгробних промовах. Луганськ, 2011; Концептуальні метафори для позначення смерті у англомовних некрологах. K., 2011; Концептуальні метафори на позначення смерті у англомовних Інтернет-листах родичів померлих. Луганськ, 2013; Персоніфікація смерті крізь призму концептуальної метафори Death Is A Living Entity в англомовній картині світу. Запоріжжя, 2013 та ін. О.А. Борисенко

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи