ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Святюк Юлія Вікторівна

28.03.1975

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1997 закінч. Житомир. держ. пед. ун-т ім. І. Франка за спец. «англ. та нім. мови», у 2004 – асп-ру при каф. граматики та історії англ. мови КНЛУ. У Київ. ун-ті: з 2006 – старш. викл., з 2008 – доц. каф. англ. мови природнич. ф-тів І.Ф., з 2012 – доц. каф. ін. мов екон. ф-ту. Канд. дис. «Семантика та функціонування етнонімів у сучасній англійській мові» (2005). Осн. напрями наук. діяльності: когнітивна лінгвістика, міжкультурна комунікація, лексикологія, теорія та практика перекладу. Автор більше 30 наук. робіт. Осн. праці: Етнономінації у дзеркалі міжкультурної комунікації: монографія, К., 2011; Словник термінів міжкультурної комунікації (українська, російська, англійська та німецька мови) з грифом МОНМС, К., 2011 (у співавт.); Race Relations and Ethnic Names in Cross-cultural Communication. Preśov, Slovakia, 2012. Навч. посіб. з грифом МОН України: English for International Business. К., 2009; Англійська мова для економістів. К., 2009. Навч.-метод. матеріали «Advanced Economics». К., 2008; Комунікативні стратегії міжетнічної взаємодії (на матеріалі сучасної англ. мови). К., 2009; Прояви ксенофобії та політичної коректності у мовній картині світу британців. Сімферополь, 2009. М.В. Петровський

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи