ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сизенко Анастасія Сергіївна

08.06.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Закінчила бакалаврат, магістратуру (2003) за спеціальністю «Мова та література (французька, англійська)» та асп-ру (2003-2007) Інституту філології Київськ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. У Київ. ун-ті: 2007 – асистент каф. романськ. мов І.Ф. з 2012– асистент каф. ін. мов екон. ф-ту. 2007 – канд. дисерт. «Функціональні характеристики не кодифікованих графічних явищ у сучасному французькому письмі». Осн. напрями наук. досліджень: графічні девіації у франц. друкованих ЗМІ, інтернаціоналізація вищої освіти в Україні, Болонський процес та його вплив на сучасну європейську освіту, забезпечення якості програм вивчення іноз. мов у ВНЗ. Автор 8 одноосібних статей, стипендіат дослідницьких програм Коімбра, Еразмус Мундус, Карнегі. Осн. праці: Вплив інформаційних технологій на сучасну французьку орфографію. К., 2005; Функціональне навантаження некодифікованих графічних засобів у сучасній французькій письмовій мові. К., 2007; Функціональні характеристики нових графічних явищ у французьких засобах масової комунікації. К., 2011 та ін. О.А. Борисенко

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи