ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фоменко Олена Степанівна

26.08.1970

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила з відзнакою факультет іноземних мов Київ. держ. пед. ін-ту іноз. мов (тепер Київ. нац. лінгв. ун-т), спец. – іноз. мови (англ. та іспан.) (1993). Працювала вчителем англійської мови у Війтівецькій сш (село Війтівці Липовецького р-ну Вінницької обл.) (1987–88). В КНУ з 1993 року: 1993–98 – викл. каф. англ. мови гуманіт. ф-тів; 1998–2001 – викл. каф. англ. філології; 2001–09 – доцент. каф. англ. філології; 2009–12 – перебувала в докторантурі ІФ; з 2012 – зав. каф. іноз. мов ІЖ. Викладала дисципліни: «Варіативність дискурсу», «Проблеми ґендерної лінгвістики», «Діалектологія сучасної англ. мови», «Порівняльна стилістика англ. та укр. мов», «Комунікативні стратегії», практ. курс англ. мови, «Англ. мова в наук. спілкуванні». Основні напрями наукової діяльності: Варіативність англомовного дискурсу, ґендерна лінгвістика, теорія номінації, міжкультурна комунікація, національний брендинг. Кандидат дис. «Лінгвістичний аналіз сучасного американського політичного дискурсу (1990-ті роки 20-го століття)» (1999). З 2003 – доцент. У 2001 році отримала грант Держдепартаменту США для участі в Програмі стажування молодих викладачів вищих навчальних закладів у галузі «Політологія / Ґендерні студії», яку проходила в Університеті Вайомінга (2001–02). Виступала з доповідями на міжнародних наукових конференціях у Сінгапурі (1999), Австралії (2000), США (2001–2002), Німеччині (2007), Канаді (2008), Іспанії (2011) і Фінляндії (2012). Член громадської організації Київський інститут ґендерних досліджень. Член Вченої ради Інституту журналістики. Директор Центру англійської мови та інформації Посольства Великої Британії при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (на громадських засадах). Автор 1 навч. посіб., співавт. 1 навч. посіб., автор понад 40 наук. праць. Осн. праці: Art: Painting / «Мистецтво: живопис». Навч. посіб. з англ. мови. К., 2003, 2006; Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. К., 2004 (у співавт.); Політичний дискурс і система цінностей американського суспільства // Вісник Київ. держ. лінгвіст. ун-ту. Дослідження молодих вчених. Серія «Філологія». Вип. 5. К., 1997; Політична реклама у телевізійних дебатах: лінгвістичні аспекти // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць. К., 2000; Невербальні аспекти комунікації у програмі BBC ‘Hard Talk’ // Мовні і концептуальні картини світу: збірник наукових праць. Вип. 5. К., 2001 (у співавт.); Linguistic Portrayal of Women in Ukrainian Online Newspapers // Identity, Culture, and Language Teaching. Iowa City, Iowa: Center for Russian, East European and Eurasian Studies of the University of Iowa, 2002; Woman as the Outsider? Gender Biases: Ukrainian Language vs. English Language // The Image of the Outsider: Proceedings – 2002 Conference. Society for the Interdisciplinary Study of Social Imagery. University of Southern Colorado. Pueblo, Colorado, USA, 2002; Гумор як складова політичної комунікації (на матеріалі англійської мови) // Мова і культура. К., 2004. Вип. 7. Т. ІV. Ч. 1; Чому ми більше не розмовляємо: Особливості міжособистісної комунікації на початку 21 століття (на матеріалі англійської мови) // Слов’янський вісник: Зб. наук. праць. Серія «Філологічні науки» (Рівненський держ. гуманіт. ун-т, Рівненський ін-т слов’янознавства Київ. славістичного ун-ту). Вип. 7. Рівне, 2007; Національний брендинг як явище сучасного комунікативного простору (на матеріалі англійської мови) // Мова і культура. К., 2009. Вип. 12. Т. X (135); Лаудативний дискурс: прагматичний та лінгвокультурний аспекти // Мова і культура. К., 2009. Вип. 12. Т. VII (132). (у співавт.); Сучасний комунікативний простір: наслідки глобалізації і комп’ютеризації (на матеріалі англ. мови) // Проблеми семантики, слова, речення та тексту: зб. наук. пр. / Вип. 26. К.: Вид. центр КНЛУ, 2011.

Автор: І.М. Забіяка

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи