ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Іноземних мов та військового перекладу факультет Іноземних мов та військового перекладу факультет

Бере початок від циклу військ. перекладу, заснованого 1949 на військ. каф. Київ. унів-ту. З 1954 по 1963 підготовку військ. перекладачів запасу було припинено, а в 1963 поновлено. З 1992 цикл реорганізовано у каф. військ. перекладу, 1993 розпочато підготовку військ. перекладачів кадрової служби. У 1997 каф. військ. перекладу реорганізовано у каф. іноз. мов та військ. перекладу, на базі якої в 2000 створено ф-т. Девіз ф-ту: «PRIMUS INTER PARES» (Перші серед рівних). Першим нач. ф-ту був канд. філол. наук, проф., полк. В.В. Балабін (2000-05 рр.), 2005–12 рр. – канд. геогр. наук, доц., полк. І.О. Ольховой, з 2012 – полк. Ю.В. Дуліч. До складу ф-ту входить: управління, каф. військ. перекладу та спеціальної мовної підготовки, каф. військової преси та інформації, каф. топогеодез та навігац забезпечення військ та центр інтенсивної мовної підготовки. Серед наук.-пед. працівників 1 докт. наук, 9 канд. наук, 1 проф., 3 доц., 1 старш. наук. співроб. Ф-т здійснює підготовку зі спец.: «Переклад», «Міжн. інформація», «Міжн. відносини», «Реклама і зв’язки з громадськістю», «Журналістика», «Геоінформаційні системи і технології». Осн. напрями наук. діяльності: інформ. безпека, інформ.-психол. протиборство та міжн. військ. співроб-во, лексико-семантичні й структурно-граматичні особливості перекладу військ. термінології; теорія і практика військ. перекладу, військ. лексикографія, лінгводидактика, укладання словників-мінімумів з військ. та загальносусп. тематик; лінгвокраїнознавчі аспекти підготовки миротв. контингентів ЗС України, геогр. інформ. системи, військ. географія. Наук. діяльність здійснюється з метою вдосконалення принципів та методів підготовки курсантів (студентів), фахівців з перекладу та міжн. справи; розробки й стандартизації сучас. військ. термінології, її впровадження у повсякденну діяльність військ; систематизації воєнно-країнознавчих відомостей, відомостей з військ. географії; оптимізації службової діяльності військ. перекладачів шляхом автоматизації перекладу; сприяння розвитку наук. діяльності курсантів, студентів, молодих науковців; вдосконалення процесу подання геоінформації. Для підвищення профес. рівня наук.-пед. працівники проходять стажування в освітніх закладах як України, так і закордоном: Оборонний ін-т інозем. мов МО США (м. Сан-Антоніо), Академія оборони ім. Міколоша Зріні, Угорщина (м. Будапешт), Мовна школа ЗС Франції (м. Рошефор), Федеральне мовне відомство ЗС Німеччини (м. Хюрт). Здійснюється наук.-навч. співроб-во з Центром стратегічних досліджень ім. Дж. Маршала (Німеччина), Сен-Сір-Коеткіданським загальновійськ. уч-щем ЗС Франції, Військ.-морською академією ЗС Греції, Військ.-морською академією ЗС Іспанії, Нац. академією оборони КНР та ін. Ведеться спільна розробка словників із представниками НАО ЗС Австрії, Центру розробки Доктрини застосування ЗС Франції. Осн. праці: В.В. Балабін, І.О. Ольховой, О.В. Акульшин, М.Б. Білан. Франц.-укр.-англ. словник зовнішніх зв’язків, стратегії та безпеки. В 3-х т. / Центр розробки Доктрини застосування ЗС Франції, ВІ КНУТШ. – К., 2006; А.П. Багмет, О.Г. Міхно, М.С. Пастушенко, В.М. Ящук та ін. Навігаційне забезпечення військ. Довідник. – К., 2006; Франц.-укр.-англ. міжвидовий словник з тактики та логістики. В 2-х т. / Центр розробки Доктрини застосування ЗС Франції, ВІ КНУТШ. – К., 2007; О.Г. Міхно, С.Г. Шмаль. Військова топографія. Підруч. – К., 2009; В. Вінчалек, Н.М. Григолінська. Укр.-нім., нім.-укр. словник. – Відень, 2010.

І.О. Ольховой

Балабін Віктор Володимирович

 • Останні зміни:
26.12.1960

Місце народження: м. Перевальськ Луганської області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор, генерал-майор.
Остання займана посада: директор інституту.
Закінчив із відзнакою ф-т зах. мов ВІ МО СРСР (м. Москва) (1988), юрид. ф-т Київ. унів-ту (1997), опер.-тактичний ф-т НАО України (2007).

Читати далі >Дзюба Микола Тимофійович

 • Останні зміни:
10.08.1945

Місце народження: с. Богданівка Броварського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2005 – доц. каф. інформ.-психол. протиборства (з 2012 – кафедри військової преси та інформації) ф-ту іноземних мов та військ. перекладу.

Читати далі >Дорош Галина Леонтіївна

 • Останні зміни:
15.02.1942

Місце народження: м. Вязьма Смоленської області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: 1968 – викл., старш. викл., доц. ф-ту інозем. філології, 1994 – зав. каф. англ. мови природн. ф-тів, з 2004 у ВІ Київ. нац. унів-ту – старш. викл., 2006–2011 – доц. каф. військ.-спец. мовної підготовки ф-ту іноземних мов та військ. перекладу.

Читати далі >Дуліч Юрій Васильович

 • Останні зміни:
10.05.1969

Місце народження: м. Ленінград, РФ.
Наукове звання: підполковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1993 курсовий офіцер, нач. курсу, з 2005 заст. нач. ф-ту іноземних мов та військ. перекладу з вих. Роботи, з 2012 – начальник ф-ту іноземних мов та військового перекладу.

Читати далі >Жарков Яків Миколайович

 • Останні зміни:
22.02.1953

Місце народження: с. Олександрівка Ульяновської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2005 доц. каф. військ-спец мовної підготовки, з 2006 нач. каф. інформ-психол протиборства (з 2012 – кафедри військової преси та інформації) ф-ту іноземних мов та військ.

Читати далі >Замаруєва Ірина Вікторівна

 • Останні зміни:
30.11.1957

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2006 проф. каф. інформ.-психол. протиборства (з 2012 – кафедри військової преси та інформації) ф-ту іноземних мов та військ. перекладу.

Читати далі >Ларіонов Олексій Євгенович

 • Останні зміни:
18.01.1964

Місце народження: м. Керкі, Чарджоуської області (Туркменістан).
Наукове звання: підполковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1994 нач. бюро перекладів відділення військ. підготовки, нач. бюро військ.-техн. інформації, 1998–2012 старш. викл. каф. військового перекладу. Викладав англ. мову (військ.-спец. мовна підготовка).

Читати далі >Лужевський Борис Михайлович

 • Останні зміни:
06.08.1925- 28.04.2008

Місце народження: м. Ніжин Чернігівської області.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: з 1997 доц. відділення військ. підготовки, 1998–2006 доц. каф. військ.-спец. мовної підготовки ф-ту іноземних мов та військ. перекладу ВІ.

Читати далі >Новіков Валентин Іванович

 • Останні зміни:
09.12.1925- 15.11.2007

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: полковник.
У Київ. ун-ті: з 1966 старш. викл., 1974–85 нач. циклу військ. перекладу військ. каф. Викладав франц. мову (військ.-спец. мовна підготовка). Після звільнення з лав ЗС (1985) продовжував працювати у ВІ до 2003.

Читати далі >Ольховой Ігор Олександрович

 • Останні зміни:
26.09.1963

Місце народження: м. Горлівка Донецької області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У Київ. ун-ті: з 1994 старш. перекл.-редактор, викл., старш. викл. відділення військ. підготовки, з 1998 заст. нач. каф. інозем. мов, з 2000 нач. каф. інозем. мов, з 2003 нач. каф. військ.-спец. мовної підготовки, з 2005 нач. ф-ту іноземних мов та військ. перекладу ВІ, з 2012 заступник начальника ВІ з наук. роботи.

Читати далі >Онищук Михайло Іванович

 • Останні зміни:
01.08.1943

Місце народження: с. Старий Майдан, Червоноармійського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2005 доц. каф. інформ.-психол. протиборства (з 2012 – кафедри військової преси та інформації) ф-ту інозем. мов та військ. перекладу. Викладає Основи воєнного країнознавства та Інформаційно-психологічну боротьбу у воєнній сфері.

Читати далі >Присяжнюк Микола Миколайович

 • Останні зміни:
16.01.1955

Місце народження: с. Крилівка Ружинського району Житомирської області .
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2006 викл., з 2008 доц. каф. інформ.-психол. Протиборства (з 2012 – кафедри військової преси та інформації) ф-ту інозем. мов та військ. перекладу. Викладає дисципліни: «Основи інформаційно-психологічного протиборства», «Сугестивні технології маніпулятивного впливу», «Інформаційно-аналітична діяльність у воєнній сфері», «Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері» та «Технічні засоби масової комунікації».

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи