ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лужевський Борис Михайлович

06.08.1925 - 28.04.2008

Місце народження: м. Ніжин Чернігівської області.
Наукове звання: доцент.

Рішенням ВАК при РМ СРСР присвоєно вчене звання доц. каф. інозем. мов без захисту дис. (1982). Учасн. ВВВ, інвалід ІІ гр. У 1944 закінчив Ніжинськ. технікум механізації сіл. госп-ва, 1951 – ром.-герм. ф-т Київ. унів-ту. Навчаючись, працював вчителем нім. мови в СШ. 1951–64 викл. нім. мови в Житомир. ін-ті інозем. мов, вечірній школі Закарпат. ВО, Ніжинськ. пед. ін-ті. 1964–96 старш. викл., доц., заст. зав. каф. інозем. мов Київ. ін-ту легкої пром-сті. У Київ. ун-ті: з 1997 доц. відділення військ. підготовки, 1998–2006 доц. каф. військ.-спец. мовної підготовки ф-ту іноземних мов та військ. перекладу ВІ. Викладав нім. мову (військ.-спец. мовна підготовка). Основ. наук. інтереси: лінгвокраїнознавство, термінознавство, розробка словників-мінімумів, методика викладання німецької мови, проблеми військово-технічного перекладу.

Автор 60 наук. і навч.-метод. праць, у т.ч. 3 підруч., ряду посіб., метод. розробок, словників, довідників. Осн. праці: Деякі питання програмування з використанням аудіо-візуальних засобів. – К., 1968; Методика обучения немецкому языку в средней школе. – К., 1980; Справочник учителя немецкого языка. – К., 1988. Нагороджений медалями, почесними грамотами. Очолював військ.-наук. тов-во курсантів і студентів. 1975–90 заст. голови Бюро наук.-метод. комісії Мінвузу УРСР. Чл. вчен. ради ф-ту інозем. мов та військ. перекладу ВІ.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи