ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Замаруєва Ірина Вікторівна

30.11.1957

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.

Канд. дис. «Математичні моделі семантики вільних словосполучень з родо-видовими компонентами та їх застосування в АІС» (1990), докт. дис. на спец. тему (2000). 1981 закінчила відділення структурної та прикладної лінгвістики філол. ф-ту ХДУ, 1989 – асп. Харків. ін-ту радіоелектроніки ім. М.К. Янгеля. З 1981 – інж.-програміст, мол. наук. співроб. ХДУ, 1991-97 – старш. наук. співроб., провід. наук. співроб. Військ. інж. радіотехн. академії ім. маршала Л.О. Говорова (з 1994 Харків. військ. ун-т). 1998-2001 – провід. наук. співроб. Нац. НДЦ оборонних технологій та воєн. безпеки України (Київ), 2001-06 проф. каф. інформ. боротьби НАО України. У ВІ Київ. унів-ту: з 2006 проф. каф. інформ.-психол. протиборства (з 2012 – кафедри військової преси та інформації) ф-ту іноземних мов та військ. перекладу. Викладає дисципліни: «Інформаційна безпека особистості, суспільства, держави», «Інноваційні технології в сфері воєнної безпеки» та «Міжнародні відносини, геополітика, національна безпека».Осн. наук. інтереси: шт. інтелект, інформ. технології в частині автоматизації аналіт. опрацювання різномовних текстових джерел, інформ. безпека, інформ. боротьба.

Автор понад 100 наук. праць, зокрема 9 монографій, підруч., навч. посіб.

Осн. праці: Автоматизація обробки текстових документів в інформаційно-аналітичних підрозділах ЗС України на основі знання-орієнтованого підходу. Моногр. – К., 2002; Інформатизація управлінської діяльності як чинник інформаційної безпеки держави. Моногр. – К., 2004 (у співавт.); Машинний переклад. Навч. посіб. – К., 1998; Інформаційна безпека держави у контексті протидії інформаційним війнам. Навч. посіб. – К., 2003; Інформаційна безпека держави, суспільства, особистості. Підруч. – К., 2008 (у співавт.). Засновник наук. школи автоматичної обробки різномовної текстової інформації на основі знання-орієнтованого підходу. Чл. 2-х спец. рад по захисту дис. Київ. унів-ту.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи