ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Інші підрозділи економічного факультету Інші підрозділи економічного факультету

Антонович Афіноген Якович

 • Останні зміни:
01.01.1848- 01.01.1917

Місце народження: Волинська губ. .
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1873 закінчив юр. ф-т Ун-ту св. Володимира. Працював доц. (з 1873), проф. (з 1879) каф. політ. економії, статистики та правознавства в Ін-ті с.-г. та лісництва в Новій Олександрії. Із 1880 – чл. правління ін-ту. 1882 – доц. каф. поліцейського права юр. ф-ту, 1883 – проф. каф. політ. економії та статистики Ун-ту св. Володимира; читає політекономію на Вищих жіночих курсах. Магіст. дис. « еория ценностей: критико-экономическое исследование» (1877). Докт. дис. «Теория бумажноденежного обращения и государственные кредитные билеты» (1883).

Читати далі >Безсмертний Віктор Леонтійович

 • Останні зміни:
15.05.1935

Місце народження: с. Ворзель, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1958 закінчив КПІ, 1963 – Київ. ун-т, спец. «Економіст, викладач політ. економії», 1968 – асп-ру каф. політ. економії екон. ф-ту Київ. ун-ту. У 1963-66 – старш. лаборант каб. політ. економії, 1969–75 – в.о. доц. каф. політ. економії, з1973 – старш. викл. каф. політ. економії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Білімович Олександр Дмитрович

 • Останні зміни:
01.01.1876- 01.01.1963

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: доктор політичної економії і статистики.
Наукове звання: професор.
У 1900 – закінч. юрид. ф-т Київ. ун-ту з золотою медаллю, 1909 – магіст. дис., 1915 – докт. дис. У 1907-18 – приват-доц. політ. економії і статистики, екстраордин. проф., ордин. проф. Київ. ун-ту, викл. в ун-ті політекономію, очолював каф. політ. економії і статистики. В 1920 – емігрував до Югославії.

Читати далі >Білявський Георгій Олексійович

 • Останні зміни:
20.10.1935

Місце народження: с. Новосілки Радомишльського р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1957 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1985-98: 1985-91 доцент. загальної та історичної геології каф. геол. ф-ту, професор. географічного (1991-95) та економічного (1995-98) ф-тів.

Читати далі >Бондарєв Степан Ілліч

 • Останні зміни:
28.02.1899

Місце народження: с. Ніколина балка Петров. р-ну, Ставропол. краю, Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1930 закінчив КІНГ, 1933 асп-ру при НДІ економіки АН УРСР. 1930 доц. каф. політ. економії КПІ. 1931-32 проф., зав. спец. каф. Київ. транспорт. Ін-ту. 1932-33 проф., зав. каф. економіки Ін-ту соц. виховання, 1933-34 проф., зав. екон. каф. КДПІ та спец каф. КІНГ, 1933-37 проф, зав. каф. політ. економії КДПІ, 1939-41 доц. каф. марксизму-ленінізму в гідромеліоративному ін-ті, 1941-43 викл. Чкалівського кулеметного уч-ща, зав. каф. політ. економії, декан парт. відділення Респ. Артилерійської Школи (м. Київ). 1952-59 доц. каф. політ. економії Київ. ун-ту.

Читати далі >Боринець Станіслав Якович

 • Останні зміни:
06.04.1945

Місце народження: с. Лосинець, Старосамбір. р-н, Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: професор.
1972 – закінчив екон. ф-т Київ. ун-т. 1973 – працює в ун-ті на посадах: асист., старш. викл., доц., проф.; одночасно: заст. декана, декан по роботі з інозем. студентами, заст. дир. Ін-ту міжн. відносин, дир. Центру підготовки інозем. громадян.

Читати далі >Браславський Йосип Мойсейович

 • Останні зміни:
13.06.1894

Місце народження: м. Миколаїв, тепер Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1913 -17 – навчався на екон. ф-ті Петроград. Політехнікуму, через революційні події продовжив навчання в Одес. Політехнікумі (1921). 1944 – старш. викл. Київ ун-ту. 1954 – доц. каф. економіки та планування нар. госп.

Читати далі >Букшпун Ілля Давидович

 • Останні зміни:
01.01.1905

Місце народження: м. Чигирин, тепер Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
1927 закінчив КПІ. 1956-64 доц. каф. економіки і планування нар. госп. Київ. ун-ту.

Читати далі >Булгаков Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
17.06.1871- 13.07.1944

Місце народження: м. Лівни, тепер Орлов. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор політичної економії, доктор церковної історії.
Наукове звання: професор.
Закінчив юрид. ф-т Моск. ун-ту (1894). 1901 – ордин. проф. політ. економії КПІ. З 1903 – приват-доц. Київ. ун-ту, де читав курси «Критичний вступ до екон. науки з бесідами» (1903-04) та «Критичний вступ до політ. економії» (1904-05). 1906-10 – проф. Моск. комерц. ін-ту, з 1917 – Моск. ун-ту. 1918 – стає православним священиком, від’їздить до Криму. 1922 – насильно висланий рад. урядом за кордон. 1923-25 – проф. церковного права на Рос. юрид. ф-ті в Празі, 1925-44 – проф. догматики, декан в Православному Богословському ін-ті в Парижі.

Читати далі >Бунге Микола Християнович

 • Останні зміни:
11.11.1823- 03.06.1895

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
1845 закінчив юрид. ф-т Ун-ту св. Володимира, того ж року призначений викл. права юрид. ліцею кн. Безбородька у м. Ніжині. 1850 переведений до Ун-ту св. Володимира – ад’юнктом каф. політ. економії і статистики істор.-філол. ф-ту. У 1863-69 – проф. політ. економії і статистики, 1869-77 – проф. поліц. права юрид. ф-ту. У 1859-62, 1871-75 і 1878-80 – ректор Київ. ун-ту.

Читати далі >Буян Іван Васильович

 • Останні зміни:
10.02.1932

Місце народження: с. Гурівка, Долин. р-н, Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1954 закінчив Львів. торг.-екон. ін-т. по спец. «Економіка торгівлі». 1962 – асп-ру каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. Працював викл. політ. економії у Кіровогр. кооперат. технікумі. 1968-70 – доц. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту.

Читати далі >Вернадський Іван Васильович

 • Останні зміни:
14.05.1821- 15.03.1884

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: доктор історичних наук, політичної економії та статистики.
1837 – вступив до Київ. ун-ту. 1841 – закінчив філос. ф-т Ун-ту св. Володимира зі ступенем канд. філософії.

Читати далі >Гак Дмитро Васильович

 • Останні зміни:
07.11.1904

Місце народження: смт. Ромодан, Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1934 – закінчив машинобудівний ф-т Харків. інж.-екон. ін-ту, спец. «Інженер-економіст». 1935-38 – асист., 1938-40 – наук. співроб. Ін-ту економіки АН УРСР. 1940 – канд. дис.1944 – вчен. секретар комісії АН УРСР. 1948-49 – доц. каф. політ. економії Київ. ун-ту.

Читати далі >Гальчинський Анатолій Степанович

 • Останні зміни:
03.11.1935

Місце народження: м. Богуслав Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1964 – закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту. 1964-70 – секретар, 2-й секретар Миронів. райкому КПУ. 1970-75 – лектор, заст. зав. відділом, зав. відділом Київ. обкому КПУ. 1975-91 – зав. каф. Київ. держ. пед. ін-ту іноз. мов, зав. каф. Міжн. ін-ту ринк. відносин та підприємництва, зав. від. Ін-ту світової економіки та міжн. відносин. 1991-93 – зав. каф. грошей і валютних відносин Київ. ун-ту.

Читати далі >Гасанов Сергій Станіславович

 • Останні зміни:
01.08.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 закінчив екон. ф-т, 1979 асп-ру Київ. ун-ту. 1979-80 старш. інженер, 1980-84 асист., 1984-2003 доц. каф. політ. економії екон. ф-ту, заст. зав. каф. з наук.-дослід. роботи, наук. кер. НДЛ проблем перехідної економіки.

Читати далі >Голобородько Олексій Никонович

 • Останні зміни:
01.01.1912

Місце народження: с. Сушківка, тепер Бабанс. р-н, Черкас. обл. .
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1934 – закінчив Уман. пед. технікум. 1953-58 – доц. каф. політ. економії, 1955-57 – декан екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гончаренко Олександр Іванович

 • Останні зміни:
01.07.1936

Місце народження: с. Мініно, Радомишл. р-н, Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1960 закінчив Житомир. с-г ін-т, у 1966 – ВПШ ЦК Компартії України, у 1972 – асп-ру Академії сусп. наук при ЦК КПРС. 1972 – захистив канд. дис. 1975–80 – старш. викл. каф. парт. будівництва ВПШ ЦК Компартії України.1978–1987 – декан відділення парт. та рад. працівників ВПШ ЦК Компартії України. 1992 –94 – доц. каф. гуманіт. дисциплін ІМВ.1994–98 – доц. каф. екон. теорії та госп. практики екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Горобей Андрій Іванович

 • Останні зміни:
01.10.1903

Місце народження: с. Дідовщина, Лучинська вол., Сквирський уїзд, Київська губ., тепер, с. Дідовщина, Фастівський р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1929 – закінчив Харків. ІНО за спец. «Викладач соціально-економічних дисципліни в середніх школах». 1950-54 – старш. викл. Київ. ун-ту. 1952 – доц. каф. політ. економії Київ. ун-ту.

Читати далі >Горянський Володимир Федорович

 • Останні зміни:
28.07.1926

Місце народження: с. Красний Колядин, Талалаїв. р-н, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1954 – закінчив агролісомеліоративний технікум, м. Ромни, 1960 – НДІ економіки і організації с.-г. ім. О. Г. Шліхтера, 1968 – асп-ру НДІ економіки і організації с.-г. ім. О. Г. Шліхтера. 1973-75 – старш. виклад., доц. каф. економіки нар. госп-ва. Київ. ун-ту, 1975-99 – доц. каф. управл. та економіки п-ва Київ. ун-ту.

Читати далі >Гребньов Микола Анатолійович

 • Останні зміни:
01.01.1946

Місце народження: с. Смиловка, Шереметьєв. р-н, Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1973 – закінчив екон. ф-т, 1977 – асп-ру Київ. ун-ту. 1978-90 – працював на каф. політ. економії екон. ф-ту. Київ. ун-ту.

Читати далі >Гриненко Іван Олексійович

 • Останні зміни:
09.06.1929- 19.01.2001

Місце народження: с. Велика Рибниця, Краснопіл. р-н, Сум. обл. .
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1967 – Закінчив ф-т планування пром-сті КІНГ, 1973 – асп-ру каф. політ. економії Київ. ун-ту. 1973 – старш. викл. каф. політ. економії природн. ф-тів. 1979-93 – доц. каф. політ. економії.

Читати далі >Дікого Любов Іванівна

 • Останні зміни:
05.08.1920- 01.04.2010

Місце народження: с. Кіндратівка, Костянтинів. р-ну, тепер Донецьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1948 – закінчила екон. ф-т Харків. держ. ун-ту ім. М. Горького. 1954-55 – слухач ІПК сусп. наук при ун-ті. 1949 – старш. лаборант, 1955 – старш. викл., 1963-84 – доц. каф. політ. економії Київ. ун-ту.

Читати далі >Доценко Анатолій Петрович

 • Останні зміни:
10.05.1920

Місце народження: м. Широке, Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
1938-41 – навчався на іст. ф-ті. Одес. держ. ун-ту. 1953-57 – студент викл. ф-ту Ленінград. Вищого військ.-пед. ін-ту. 1965 – закінчив асп-ру каф. політ. економії Київ. ун-ту. Працював на каф. політ. економії гуманіт. ф-тів ун-ту у 1966-90: 1966 – в.о. доц. 1967-68 – асист., 1968 – старш. викл., 1969 – в.о. доц., 1971 – зам. зав. каф.

Читати далі >Жученко Володимир Семенович

 • Останні зміни:
01.12.1923

Місце народження: с. Келебердівка Решетилів. р-ну, Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
1948 – закінчив іст. ф-т, 1951 – асп-ру каф. політ. економії Київ. ун-ту. 1969 – доц. каф. політ. економії ун-ту. Пед. діяльність: читав лекції з політ. економії, іст. екон. вчень, спецкурси з критики екон. теорій заруб. країн, проблем політ. економії, досліджував іст. розвитку політ. економії в Київ. ун-ті.

Читати далі >Заруба Олександр Данилович

 • Останні зміни:
22.05.1944- 04.09.1998

Місце народження: м. Золотоноша, Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1972 – закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту. 1972 –доц., проф. Київ. ун-ту.

Читати далі >Зацепілін Володимир Георгієвич

 • Останні зміни:
12.04.1928

Місце народження: станиця Тацинська, тепер – м. Тацинськ Ростов. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1951 – закінчив іст. ф-т, 1954 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. 1954-60 – наук. співроб. відділу політ. економії в Ін-ті економіки АН УРСР. 1960-76 – доц. каф. політ. економії КІНГ. 1974-75 – викладав політ. економію Вищій екон. школі (Братислава, Словаччина). 1976-78 – доц., в.о. зав. каф. теорії та практики управління Ін-ту управління нар. госп-ва. 1978-92 – доц. каф. політ. економії ІПК при Київ. ун-ті.

Читати далі >Калачиков Олександр Тихонович

 • Останні зміни:
26.08.1902

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат сільсько-господарських наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1928 закінчив КСГІ,1930 – асп-ру каф. заг. хліборобства КСГІ. У 1938-40 та 1944-46 вчився на філос. ф-ті вечірнього Ун-ту марксизму-ленінізму. З 1954 – на посаді доц. каф. ґрунтознавства. Із 1955 – доц. каф. економіки і планування нар. госп-ва. У 1956-59 – декан екон. ф-ту, з 1959 – доц., 1960 в. о. зав. каф. економіки і планування нар. госп-ва екон. ф-ту, у 1959-63 – доц. каф. економіки і планування нар. госп-ва юр.-екон. ф-ту, у 1963-72 – доц. каф. економіки і планування нар. госп-ва екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Калініченко Володимир Іванович

 • Останні зміни:
19.06.1938

Місце народження: с. Ново-Павлівка, Баштан. р-н, Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1961 – закінчив екон. ф-т, 1967 – асп-ру ун-ту Київ. ун-ту. 1967 68 – перебував на стажуванні у Лейпціг. Вищій екон. школі (Німеччина). 1968-69 – викл., 1969-73 – старш. викл. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. 1962-65 – зав. каб., 1968 – асист. каф. марксизму-ленінізму політ. економії Київ. ін-ту фізкультури. 1973-90 – мол. наук. співроб., зав. відділом НДІ екон. та наук.-техн. інформації Держплану УРСР.

Читати далі >Кириленко Володимир Іванович

 • Останні зміни:
27.05.1953

Місце народження: с. Запруддя, Рокитнян. р-ну, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1976 – закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту, спец. «Політекономія». Стаж пед. роботи у ВНЗ – 32 роки, у т. ч. у Київ. ун-ті – 5 років.

Читати далі >Кіченко Микола Сергійович

 • Останні зміни:
11.12.1940- 01.01.1985

Місце народження: с. Гасенки, Миргород. р-н, Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1961 – закінчив Хорол. технікум механізації сіл. госп-ва, 1969 – екон. ф-т, 1972 – асп-ру Київ. ун-ту. 1973-81 – старш. викл. каф. політ. економії Київ. ун-ту.

Читати далі >Козак Володимир Євгенійович

 • Останні зміни:
10.09.1923

Місце народження: с. Печера, Тульчин. р-н, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1952 – закінчив кредит. ф-т Одес. кредит.-екон. ін-ту; 1959 – асп-ру Київ. ун-ту. 1952-54 – інспектор Київ. контори Держбанку. Працював викл. політ. економії в Одес. фінанс. технікумі (1954-56); 1967-71 – в.о. доц. каф. політ. економії Київ. ун-ту; 1959-67 – мол. наук. співроб., вчен. секретар, старш. наук. співроб., кер. проблемної групи Ін-ту економіки АН УРСР.

Читати далі >Козаченко Іван Власович

 • Останні зміни:
11.10.1921- 05.09.2003

Місце народження: с. Білопілля, Козятин. р-ну, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1951 закінчив Київ. ун-т, направлений на курси викл. заг. наук при ун-ті. З 1958 – в асп-рі УСГА. З 1952 – асист. каф. політ. економіки ВПШ при ЦК КП України. У 1952-56 – асист. каф. політ. економіки у Київ. мед. ін.-ті ім. А. Богомольця. У 1956-58, 1962- 68 – асист., старш. викл., доц. УСГА. У 1968 – доц. каф. економіки і планування нар. госп-ва Київ. ун-ту.

Читати далі >Колибанов Володимир Анатолійович

 • Останні зміни:
08.08.1932

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1955 закінчив іст. ф-т Київ. ун-ту. У 1957-66 – старш. наук. співроб. відділу політ. економії Ін-ту економіки АН СРСР; у 1966-67 – старш. викл., в. о. доц. КІНГ. У 1967-73 – доц. каф. політ. економії Київ. ун-ту.

Читати далі >Кондратьєв Костянтин Олександрович

 • Останні зміни:
26.11.1922- 01.06.2010

Місце народження: м. Ярославль, Смоленська обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1953 – закінчив парт. відділення Дніпропетров. парт. школи; 1957 – іст.-філос. ф-т, 1965 – асп-ру Київ. ун-ту. 1964 – асист., 1965 – в. о. доц., 1965-1968 – старш. викл., з 1968 – доц. каф. політ. економії та економіки нар. госп. Київ. ун-ту.

Читати далі >Коровяковський Дмитро Захарович

 • Останні зміни:
02.07.1930

Місце народження: с. Коровяківка, Глушков. р-н, Курська обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1953 – закінчив торг.-екон. ф-т Львів. торг.-екон. ін-ту, 1954 – курси з підготовки викл. сусп. наук при Київ. ун-ті, 1959 – асп-ру Харків. ун-ту. 1954 – викл. політ. економії Харків. автодорож. ін-ту. 1961 – старш. викл., зав. каф. політ. економії Донецьк. політехн. ін-ту. 1975-78 – радник з сусп. наук Міносвіти та Мін-ва вищої освіти у респ. Куба. 1978-81 – проректор з навч. роб. (роб. з інозем. студ.). 1981-83 – проректор з міжн. зв’язків Київ. ун-ту.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 93
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи