ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Антонович Афіноген Якович

01.01.1848 - 01.01.1917

Місце народження: Волинська губ. .
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

У 1873 закінчив юр. ф-т Ун-ту св. Володимира. Працював доц. (з 1873), проф. (з 1879) каф. політ. економії, статистики та правознавства в Ін-ті с.-г. та лісництва в Новій Олександрії. Із 1880 – чл. правління ін-ту. 1882 – доц. каф. поліцейського права юр. ф-ту, 1883 – проф. каф. політ. економії та статистики Ун-ту св. Володимира; читає політекономію на Вищих жіночих курсах. Магіст. дис. «Теория ценностей: критико-экономическое исследование» (1877). Докт. дис. «Теория бумажноденежного обращения и государственные кредитные билеты» (1883).

Осн. напрями наук. діяльності: с.-г., грош.-кредит. відносини, проблеми відтворення капіталу, принципи приватнокап. власності. 1883-84 – редактор часопису «Киевлянин». 1887-92 – видавав газету «Київське слово». 1893-96 – товариш міністра фінансів Рос. імперії.

Осн. праці: К вопросу о развитии сельского хозяйства после 19 февраля 1861 г. Зап. Инс. сельск. хоз. и лесов, 1878; Курс государственного благоустройства. К., 1889, Ч.1,2; Общинный труд в сельском хозяйстве. К., 1878; Курс политической экономии. «Университетские известия», К., 1886; Смит о сельском хозяйстве – Зап. Инс. сельск. хоз. и лесов, 1876. Л-ра: Київський державний університет. Історія Київського ун-ту. К., 1959; Афіноген Антонович // Alma mater. Ун-т св. Володимира напередодні та в добу Укр. революції 1917-1920 / КНУТШ. К., 2000; Ун-т св. Володимира між двома революціями. Кн. 1. (Київський ун-т у документах, матеріалах та спогадах с учасників); Історія екон. учень: підруч. у 2 ч. 3 вид. К., 2006.

Автор: Н.І.Гражевська

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи