ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Білімович Олександр Дмитрович

01.01.1876- 01.01.1963

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: доктор політичної економії і статистики.
Наукове звання: професор.

У 1900 – закінч. юрид. ф-т Київ. ун-ту з золотою медаллю, 1909 – магіст. дис., 1915 – докт. дис. У 1907-18 – приват-доц. політ. економії і статистики, екстраордин. проф., ордин. проф. Київ. ун-ту, викл. в ун-ті політекономію, очолював каф. політ. економії і статистики. В 1920 – емігрував до Югославії. 1920-44 – керував каф. політ. економії Люблян. ун-ту. 1945-47 – декан юрид. ф-ту ун-ту для рос. емігрантів (Мюнхен). 1948 – проф. Каліфорн. ун-ту (Берклі, США). Коло наук. інтересів: теорія граничної корисності, теорія попиту і пропозиції, теорія цінності госп. благ, застосування мат. методів в економіці, дослідж. аграрних проблем. Нагороди: золота медаль за стат. дослідження «Товарное движение на русских железных дорогах». Автор понад 150 наук. праць з економіки. Осн. праці: Памяти Д.И.Пихно// Памяти Д.И.Пихно. Сообщение проф. А. Д. Билимовича и проф. Н. М. Цытовича. СПб., 1913; К вопросу о расценке хозяйственных благ. СПб., 1914; Социальная теория распределения // Университетские известия. К., 1916; Несколько страниц приступающим к изучению политической экономии. К., 1918. Л-ра: Київський державний університет. Історія Київського університету. К., 1959; Злупко З. С. Економічна думка України (від давнини до сучасності). Львів, 2000; Экономисты русской эмиграции: Учебное пособие / Под общей редакцией Корицкого Э.Б. СПб., 2000; Экономическая энциклопедия. Политэкономический аспект. Т. I. М., 1972; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка: Незабутні постаті. К., 2005; Історія екон. учень: Підруч. у 2-х ч. 3-те вид. / За ред. В.Д.Базилевича. ч.2. К., 2006. 

Автор: І. В. Назаров

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи