ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Булгаков Сергій Миколайович

17.06.1871- 13.07.1944

Місце народження: м. Лівни, тепер Орлов. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор політичної економії, доктор церковної історії.
Наукове звання: професор.

Закінчив юрид. ф-т Моск. ун-ту (1894). 1901 – ордин. проф. політ. економії КПІ. З 1903 – приват-доц. Київ. ун-ту, де читав курси «Критичний вступ до екон. науки з бесідами» (1903-04) та «Критичний вступ до політ. економії» (1904-05). 1906-10 – проф. Моск. комерц. ін-ту, з 1917 – Моск. ун-ту. 1918 – стає православним священиком, від’їздить до Криму. 1922 – насильно висланий рад. урядом за кордон. 1923-25 – проф. церковного права на Рос. юрид. ф-ті в Празі, 1925-44 – проф. догматики, декан в Православному Богословському ін-ті в Парижі. Магіст. дис. «Капіталізм і землеробство» (1901). Докт. дис. «Философия хозяйства» (1912). У наук. діяльності робив спробу подолати вузькіть методол. засад класичної школи політ. економії (утилітаризм, вчення про «екон.» людину) і вписати цю науку у християнську картину світу, розглянувши діяльність людини у світлі її відносин з Богом-Творцем. Деякі положення, насамперед софіологічне вчення, дістали критичну оцінку православних богословів. 1906 – засновує київ. газету «Народ», депутат Другої Держ. думи, взяв участь у зб. «Вехи». 1917-18 – чл. Всерос. Собору Православної Церкви. В еміграціії – кер. Рос. студ. Християнського руху. Осн. праці: О рынках при капиталистическом производстве (1896); Капитализм и земледелие, т. 1, 2 (1900); От марксизма к идеализму (1903); Два града т. 1, 2 (1911); Философия хозяйства (1912); Свет Невечерний. Созерцания и умозрения. Сергиев Посад, 1917; М., 1994; Агнец Божий. О Богочеловечестве. Ч.І. Париж, 1933; Утешитель. О Богочеловечестве. Ч. ІІ, Париж, 1936; Невеста Агнца. О Богочеловечестве. Ч. ІІІ, Париж, 1945; Философия имени. Париж, 1953. Л-ра: С.Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття / За ред. В.Д.Базилевича. К., 2006; Історія екон. учень: Підруч. у 2-х ч. 3-те вид. / За ред. В.Д.Базилевича. К., 2006; Незабутні постаті. К., 2005. 

Автор: І.В.Назаров

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи