ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бунге Микола Християнович

11.11.1823 - 03.06.1895

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.

Юрист, економіст, фінансист, держ. діяч. Заслужений ординарний проф, акад. Петерб. АН. 1845 закінчив юрид. ф-т Ун-ту св. Володимира, того ж року призначений викл. права юрид. ліцею кн. Безбородька у м. Ніжині. Там же 1847 захистив магіст. дис. «Исследование начал торгового законодательства Петра Великого», затверджений проф. 1850 переведений до Ун-ту св. Володимира – ад’юнктом каф. політ. економії і статистики істор.-філол. ф-ту. 1852 – захистив докт. дис. «Теория Кредита» і затверджений екстраордин. проф., з 1854 – ордин. проф. У 1863-69 – проф. політ. економії і статистики, 1869-77 – проф. поліц. права юрид. ф-ту. У 1859-62, 1871-75 і 1878-80 – ректор Київ. ун-ту. У 1862-66 (за ін. даними з 1865) – керував Київ. конторою Держ. банку. За його ініціативою у місті були засновані приватні комерц. банки і установи. Обирався гласним міської думи. 1863-1864, 1886-1889 – викладав екон. дисципліни спадкоємцям престолу. З 1880 – товариш міністра фінансів, 1881-86 – міністр фінансів. З 1887 і до кінця життя – голова комітету міністрів. Почесний чл. Тов-ва для сприяння рос. промисловості та торгівлі. Ініціатор і автор багатьох важливих нормат. актів: питання податкової системи, фабрично-з-д. закон-ва, в т.ч. про працю дітей, підлітків і жінок, фабричну інспекцію та ін. Осн. праці: Кредит и крепосное право. К., 1859; Теория кредита. К., 1852; Основания политической єкономии. К., 1870; Банковские законы и банковская политика. К., 1874, Полицейское право. Т. 1-2. К., 1873-1877 та ін. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета Св. Владимира (1834-1884) / Иконников В.С. К., 1884; Энциклопедический словарь Брокгауза–Эфрона. СПб., 1895. Т. IV; Степанов В.Л. Н. Х. Бунге: судьба реформатора. М., 1998; Історія екон. учень. К., 2004; М. Бунге: сучасний дискурс. Моногр. К., 2005, Юрид. енциклопедія. В 6 т. Т. 1. К., 1998. 

Автор: Р.О. Марценюк

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи