ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Буян Іван Васильович

10.02.1932

Місце народження: с. Гурівка, Долин. р-н, Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

1954 закінчив Львів. торг.-екон. ін-т. по спец. «Економіка торгівлі». 1962 – асп-ру каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. Працював викл. політ. економії у Кіровогр. кооперат. технікумі. 1968-70 – доц. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. 1970-73 – старш. наук. співроб. відділу політ. економії Ін-ту економіки АН. 1973-76 – доц. каф. політ. економії ІПК викл. при Київ. ун-ті. З 1976-87 – зав. каф. політ. економії Київ. ін-ту харч. пром-сті. 1987 – зав. каф. політ. економії (екон. теорії) Терноп. академії нар. госп. Нині працює зав. каф. екон. теорії Ін-ту економіки ПВНЗ Хмельн. екон. ун-ту. Канд. дис. «К вопросу об уменьшении различий в труде и его оплата (на материалах промышленности УССР)» , вчен. звання доц. (1965); докт. дис. «Категории социалистической общественности формы труда» (1978), вчен. звання проф. (1979). Напрямками наук. діяльності є дослідження соц.-екон. умов праці, тенденцій змін у змісті праці, співвідношення фіз. та розумової, простої і складної праці та ін. Засл. діяч науки і техніки України (2000). Підготував 7 канд. наук. Автор понад 100 наук. і метод. праць. Осн. праці: Соціально-екон. основи праці при соціалізмі. К., 1973.; Продуктивність праці та рівень життя трудящих. Питання підвищення продуктивності суспільної праці в період поступового переходу до комунізму. К., 1964.; Зміни внутрікласової структури робочого класу. Зміни соціальної структури радянського суспільства. М., 1965; Праця стає творчістю. К., 1987; До питання взаємодії людини і економіки. Львів, 2003. Арх.: фонд Р №1246 Опис 4 – Л, од. збер. №3/69. 

Автор: С.В.Слухай

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи