ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Чепінога Володимир Григорович

02.08.1937

Місце народження: с. Іркліїв Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінч. екон. ф-т, спец. «Економіст, викладач політичної економії» (1961), 1965 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. 1961-63 – асист. у Криворізькому гірничорудному ін-ті. 1965-2003 – асист., викл., доц. екон. ф-ту. 1985-1986 – заст. проректора з наук. роботи Київ. ун-ту. З 2002 – доц. Академії адвокатури України. З 2003 – доц. Київ. ун-ту права НАН України. Канд. дис. «Соотношение роста производительности труда и заработной платы» (1965). Викладає курси: «Основи екон. теорії», «Основи маркетингу», «Світова економіка», «Сучас. економіка України». 1976-94 – вчен. секретар спец. ради із захисту канд. дис. З 1966 – лектор, секретар наук.-метод. ради з екон. політики при Тов-ві «Знання» УРСР. 1969-91 – заст. гол. ред. зб. «Питання політичної економії». 1991-97 – наук. консультант Комітету ВР України з екон. політики та управління нар. госп-вом. 1999-2001 – наук. кер. наук.-досл. теми «Новий етап приватизації майна державних підприємств», що досліджувалась співроб. екон. ф-ту Київ. ун-ту. Підготовлено 10 кандидат економічних наук. Автор понад 100 наук. та наук.-метод. праць, в т.ч. 3 авт. та 7 колективн. монографій. Осн. праці: Виробництво і відносини розподілу – К., 1976; Матеріальне стимулювання в умовах економічного реформування. К., 1971 (у співавт.); Актуальні проблеми екон. реформи в СРСР. Варна,1973 (болг., у співавт.); Основи екон. теорії. Навч. посіб. К, 2003. Л-ра: Київський університет імені Тараса Шевченка. Сторінки історії і сьогодення. К., 1994.; Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на зламі тисячоліть: Довідник. К., 2002. 

Автор: І.І.Мазур

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи