ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Чухно Анатолій Андрійович

20.12.1926- 18.11.2012

Місце народження: м. Батурин Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор, академік НАН України.

Закінчив екон. ф-т (1951), 1954 – асп-ру каф. політ. економії Київ. ун-ту. З 1963 – зав. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів, пізніше – декан ф-ту міжн. права та міжн. відносин, 1979-85 – проректор ун-ту з наук. роботи. Канд. дис. «Социалистический принцип распределения по труду (на материалах угольной промышленности Донбасса)», докт. дис. «Вопросы распределения материальных и культурных благ в период развернутого строительства коммунизма (на материалах промышленности)» (1963). Засн. сучас. Київ. наук. школи екон. теорії, що здійснює дослідження проблем функціонування, розвитку і трансформації екон. систем, формування нових парадигмальних підходів в екон. теорії. 1967 – чл.-кор. АН УРСР, з 1988 – акад. АН УРСР. Голова спец. вчен. ради по захисту дис. Київ. ун-ту (1965-98). Під його наук. кер. підготовлено 32 докт. та 68 кандидат економічних наук. Нагороди: Засл. працівник ВШ України (1976); Засл. проф. КНУ ім. Т.Шевченка (1999); Перша премія на всесоюз. конкурсі наук. праць вузів СРСР (1979); премія ім. Тараса Шевченка КНУ ім. Т.Шевченка, премії АН УРСР ім. О.Г. Шліхтера (1988); НАН України ім. М.І.Туган-Барановського (1995); НАН України ім. М.В.Птухи (2005); ордени «Дружби народів» (1982); «За заслуги» IIІ, ІІ та І ступеню (1996, 2001, 2008); Почесна Грамота Президії ВР України (1968,1986, 2004); почесна грамота ВАК СРСР «За особливі заслуги у роботі по атестації наук. та науково-педагогічних кадрів» (1986). Автор понад 603 наук. праць, в т.ч. 13 індивід. та 17 колективних монографій, 14 підруч. та навч. посіб. Осн. праці: Деньги. К., 1997; Людина у сфері гуманітарного пізнання. Колективна монографія. Київ, 1998; Основы экономической теории. Политэкономический аспект. Учебник. К., 2001; Основи екон. теорії. Підруч. К., 2001; Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. Монографія. К., 2003; Твори. В 3-х т. Становлення і розвиток ринк. економіки. Інформаційна, постіндустріальна економіка. К. 2006. Становлення еволюційної парадигми екон. теорії. К., 2007; Сучас. екон. теорії. К., 2007. Л-ра: Учені вузів Укр. РСР. К., 1968; Экономическая энциклопедия. Политэкономический аспект. Т. IV. М., 1980; Всемирная история экономической мысли. Т. VII. М., 1999). Київ. нац. ун-т. Незабутні постаті. Довід.-бібліогр. видання. К., 2005.; Інституційно-інформаційна економіка. Підручник. К. Знання. 2008 (у співавт.); Економічна теорія: Монографія. У 2-х т. К., 2010. 

Автор: В.Д. Базилевич

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи