ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гасанов Сергій Станіславович

01.08.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1976 закінчив екон. ф-т, 1979 асп-ру Київ. ун-ту. 1979-80 старш. інженер, 1980-84 асист., 1984-2003 доц. каф. політ. економії екон. ф-ту, заст. зав. каф. з наук.-дослід. роботи, наук. кер. НДЛ проблем перехідної економіки. Канд. дис. «Планомерное формирование экономических потребностей в условиях развитого социализма». Чл. наук-метод. комісії МОН України. Читав курси політ. економії, «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Екон. системи», «Теорія світового господарства», «Основи екон. політики», «Актуальні проблеми перехідної економіки України». Коло наук. інтересів: трансформація екон. систем, соц. політика перехідного періоду, нац. екон. і інтереси. Нагороди: медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва», отримав грант Нац. ради з екон. освіти США. Автор понад 70 наук. робіт. Осн. праці: Социальные ориентиры экономического развития. К., 1986; Социализм: Труд, потребности, благосостояние. К., 1988; Как стать предпринимателем: Сб. нормативных и методических материалов (в соавт.). К., 1991; Трансформація екон. систем: проблеми методології теорії екон. політики. Монографія. К., 1998; Основи екон. теорії: політекономічний аспект. Підруч. К., 1997 (у співавт.). Арх.: фонд Р № 1246 Опис 4-Л, од. збер. № 24/03. 

Автор: І. В. Назаров

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи