ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гребньов Микола Анатолійович

01.01.1946

Місце народження: с. Смиловка, Шереметьєв. р-н, Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1973 – закінчив екон. ф-т, 1977 – асп-ру Київ. ун-ту. 1978-90 – працював на каф. політ. економії екон. ф-ту. Київ. ун-ту. Канд. дис. «Обобществление производства и развитие планово-хозрасчетного механизма на этапе зрелого социализма». Напрями наук. діяльності: проблеми теорії та практики механізму соц. госп. Нагороди: почесна грамота Мінвузу СРСР за участь у Всесоюз. конкурсі наук. робіт, виконаних у ВНЗ країни, премія Мінвузу УРСР (1983), бронзова медаль за впроваджену в Мінпромзв’язку систему нормативів НОТіУ ВДНГ СРСР. Автор 10 розділів у колективних монографіях. Осн. праці: Вузлове питання екон. політики КПРС. К., 1982.; Удосконалення господарського механізму: досвід та проблеми. М., 1983.; Удосконалення показників оцінки діяльності виробничих колективів. М., 1984.; Підвищення ефективності соціалістичного виробництва та ріст народного добробуту. К., 1984.; Актуальні питання екон. теорії. К., 1985.; Господарський механізм в концепції розвинутого соціалізму. М., 1985. Арх.: фонд Р №1246 опис 4-Л, од. збер. № 21/90. 

Автор: Л.О.Баластрик

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи