ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Калініченко Володимир Іванович

19.06.1938

Місце народження: с. Ново-Павлівка, Баштан. р-н, Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1961 – закінчив екон. ф-т, 1967 – асп-ру ун-ту Київ. ун-ту. 1967 68 – перебував на стажуванні у Лейпціг. Вищій екон. школі (Німеччина). 1968-69 – викл., 1969-73 – старш. викл. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. 1962-65 – зав. каб., 1968 – асист. каф. марксизму-ленінізму політ. економії Київ. ін-ту фізкультури. 1973-90 – мол. наук. співроб., зав. відділом НДІ екон. та наук.-техн. інформації Держплану УРСР. 1968 – канд. дис «Международное социалистическое разделение труда и его роль в развитии промышленности социалистических стран». 1993-2002 – гол. атестаційних комісій держ. інспекції навч. закладів III-IV рівня акредитації МОН України. Нагороди: «Відмінник народної освіти» (1998). Автор бл. 40 навч. закладів, у т. ч. Київ. ун-ту. Осн. праці: Міжнародний поділ праці та економічне співробітництво соціалістичних держав. К., 1965, (у співавт.); Загальна програма, загальна мета. Соціалістична економічна інтеграція. К., 1971. 

Автор: В.І.Кондрашова-Діденко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи