ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кондратьєв Костянтин Олександрович

26.11.1922- 01.06.2010

Місце народження: м. Ярославль, Смоленська обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1953 – закінчив парт. відділення Дніпропетров. парт. школи; 1957 – іст.-філос. ф-т, 1965 – асп-ру Київ. ун-ту. 1964 – асист., 1965 – в. о. доц., 1965-1968 – старш. викл., з 1968 – доц. каф. політ. економії та економіки нар. госп. Київ. ун-ту. Канд. дис. «Материальное стимулирование труда в совхозах в период развернутого строительства коммунизма» (1965). Напрями наук. діяльності: матеріальне стимулювання в сіл. госп-ві та екон. історія. Читав курс «Екон. історія СРСР та заруб. країн». Ветеран ВВВ. Нагороди: Медалі «За відвагу», «За Перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» та ін. Осн. праці: Некоторые пути совершенствования оплаты труда в сельском хозяйстве. К.,1966; Реализация продукции сельского хозяйства и пути ее совершенствования. К., 1971; Совершенствование форм материального стимулирования – важнейший фактор роста производительности труда. К., 1964. Арх.: Фонд Р№1246 Опис 4-Л, од. збер. №198/68. 

Автор: П.С.Єщенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи