ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Косинський Володимир Андрійович

13.08.1864- 01.01.1938

Місце народження: с. Дорошівка, тепер Ямпіл. р-ну Сум. обл. .
Науковий ступінь: доктор політичної економії.
Наукове звання: академік УАН.

1887 закінчив фіз.-мат. та юр. (екстерном) ф-ти Моск. ун-ту. З 1900 – приват-доц. каф. політекономії Моск. ун-ту. У 1902-04 – ад’юнкт-проф. Ризького політехн. ін-ту. З 1904 – в. о. екстраордин. проф. каф. поліцейського права, з 1905 – декан юрид. ф-ту; читав курс політ. економії Но-ворос. ун-ту в Одесі,. 1909 – на посаді проф. Київ. політехн. ін-ту, викладав прикладну економію у Київ. комерц. ін-ті. 1918 – приват-доц. з політ. економії на юр. ф-ті Київ. ун-ту. 1917 – читав публічні лекції як проф. Київ. ун-ту у Політехн. ін-ті. Магіст. дис. «Учреждения для мелкого кредита в Германии» (1901). Докт. дис. «Крестьянское и помещичье хазяйство» (1906). 1917 – брав участь у Лізі аграрних реформ, створеній Тимчасовим урядом. Представник соц. (соц.-інституціонального) напряму. Спеціаліст з аграрних проблем. Належить до групи вчених, які не емігрували, а залишилися назавжди в Україні, проте відійшли від проблем теорет. економії й зосередили увагу на спец. та прикладних екон. науках. Осн. праці: Учреждения для мелкого кредита в Германии. Их история в связи с некоторыми сторонами экономической жизни этой страны. М., 1901; О приемах научной разработки статистических данных. М., 1890; Точное знание и обществоведение. М., 1903; О мерах к развитию производительных сил России. М., 1904; Земельная задолженность и мобилизация земельной собственности. М., 1914. Л-ра: Київський державний університет Історія Київського університету. К., 1959; Історія економічних учень: Підруч. у 2 ч./ за ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид. К., 2006. ч.2.

Автор: В.І.Кондрашова-Діденко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи