ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Куліш Анатолій Васильович

23.10.1933

Місце народження: с. Полтавське, Лозовськ. р-н, Харків.обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1956 – закінчив ф-т міжн. відносин, спец. «Історик-міжнародник»; 1965 – асп-ру каф. політ. економії та економіки нар. госп. Київ. ун-ту; 1967-72 – в.о. доц. каф. політ. економії екон. ф-ту Київ. ун-ту; 1956-62 – вчен. секретар із наук. зв’язків із закордоном УАСХН в Укр. тов-ві дружби та культ. зв’язку із заруб. країнами, референт відділу зарубіж. зв’язків Мін-ва сіл. госп-ва УРСР; 1965-67 – асист., старш. викл. каф. політ. економії КТЕІ. Канд. дис. «Роль государственного сектора в борьбе молодых суверенных стран за экономическую независимость (На материалах Индии, Цейлона и Бирмы)» (1967). Осн. праці: Роль державного сектора у боротьбі слаборозвинутих країн за економічну незалежність. К., 1964; Значення Марксової теорії відтворення для аналізу економіки країн, що розвиваються. К., 1969 (у співавт.); До питання про суть нееквівалентного обміну у зовн. торгівлі країн, що розвиваються. К., 1971 (у співавт.). Арх.: Фонд № 1246 Опис 4-Л, од. збер. № 37/72. 

Автор: О.П.Нестеренко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >



Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи