ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мокієнко Борис Федорович

26.03.1935

Місце народження: поселення ЦС строй № 1, Лохвиц. р-н, Харків. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1957 закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту за спец. «Економіст. Викладач економіки». З 1958 – мол. наук. співроб. відділу політ. економії Ін-ту економіки АН УРСР. Із 1964 – в. о. ст. наук. співроб. відділу проблем нар. споживання та рівня життя НДІ економіки держплану УРСР. З 1965 – доц. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. Канд. дис. «Основные тенденции развития народного потребления в период развернутого строительства коммунизма». Осн. напрями наук. діяльності: проблема споживання екон. благ, дослідження процесу відтворення. Викладав політ. економію. Автор понад 30 наук. праць. Осн. праці: Народне споживання і його значення в розширеному соціалістичному відтворенні. В кн.: Соціалістичне відтворення. К., 1962; Споживання національного доходу. В кн.: Національний дохід Української РСР в період розгорнутого будівництва комунізму. К., 1963 (у співавт.); Народне споживання – на наукову основу // Блокнот агітатора. К.,1961; Особисте споживання в період розгорнутого будівництва комунізму // Економічні питання будівництва комунізму в СРСР. К., 1960. Арх.: фонд Р № 1246 Опис 4-Л, Од. збер. № 64/66. 

Автор: В.О.Сизоненко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи