ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Назаров Ілля Владиславович

11.11.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту (1983). 1986 – асп-ру ун-ту. З 1987 – викл., з 1993 – доц. екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Функції госпрозрахункового підприємства та механізм їхнього узгодження» (1987). Викладає нормат. курси «Екон. історія», «Екон. історія України», «Цивілізаційні процеси і соц. типологія розвитку людства». Коло наук. інтересів: методол. підходи до вивчення цивілізаційної динаміки, співвідношення свободи і необхідності в цивілізаційних процесах, проблеми філософії господарства. 1987-91 – гол. Ради молодих вчених екон. ф-ту Київ. ун-ту; з 2003 – чл. Ради і один із засновників Київ. Релігійно-філос. тов-ва, чл. редколегії журналу «Христианская мысль», дійсний чл. філос.-екон. вченого зібрання (МДУ). Нагороди: Медаль АН України за кращу наук. студ. роботу (1983). Автор 60 наук. праць. Осн. праці: Спасение и творчество: хозяйственное и нехозяйственное в мире и истории // Проблемы современной экономики. Евразийский международный научно-аналитический журнал. 2005. №3/4 (15/16); Становление философии хозяйства: от гуманистической парадигмы к христианской // Философия хозяйства. 2005. № 4–5; Людина і господарство: проблеми онтології господарства та інтерпретація їх С. М. Булгаковим // С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХI століття. К., 2006; Свобода против закона: цивилизация на весах Спасения. Монография. К., 2008; Софиология Сергия Булгакова: pro et contra // Философия хозяйства. М., 2012. №3. 

Автор: В.Л.Осецький

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи