ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нестеренко Василь Павлович

23.07.1943- 11.03.1998

Місце народження: с. Ленінське Узгенського р-ну, Ошської обл., Киргизія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

1969 – закінчив екон. ф-т, 1972 – асп-ру каф. політ. економії Київ. ун-ту. 1972-74 – асист., 1974-77 – старш. викл., 1977-81 – доц., 1981-83 – старш. наук. співроб., 1986-92 – декан екон. ф-ту; 1988-98 – проф., зав. каф. екон. теорії та управління нар. госп. екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Вопросы совершенствования структурной взаимосвязи производства и потребления в условиях развитого социализма» (1973); докт. дис. «Вища мета соціалістичного виробництва та вдосконалення механізму її реалізації на сучасному етапі» (1987). 1990 – депутат, 1992-94 – гол. Київ. міської ради нар. депутатів. Похований на Байковому цвинтарі. Автор 140 наук. праць. Осн. праці: Структурний взаємозв’язок виробництва та споживання в умовах розвиненого соціалізму. К., 1974; Планомерный механизм реализации высшей цели социалистического производства и важнейшие направления его усовершенствования // Эффективность и высшая цель социалистического производства. М., 1986; Економічні закони і активізація особистого фактора виробництва. К., 1991; Структурна перебудова економіки: проблеми і перспективи. К., 1992; Основи екон. теорії: Політекономічний аспект. Підручник (у співавт.). К., 1995; Л-ра: Незабутні постаті. Довідково-біографічне видання. К., 2005. Арх.: фонд Р № 1246 Опис 4-Л, од. збер. № 126/98. 

Автор: В.О.Мандибура

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи